Potrzebujesz pomocy

Szukasz pomocy, wsparcia psycho-
logicznego, sprzętu niezbędnego do opieki nad dzieckiem – zgłoś się do nas

 

Wady serca

Dowiedz się o wadach i chorobach serca, możliwościach leczenia, reha-
bilitacji oraz o ośrodkach medycznych.

 

Chcesz pomóc

Pomóż nam pomagać. Podaruj 1%, przekaż darowiznę lub dowiedz się w jaki inny sposób możesz pomóc

 

Nasi Podopieczni

Pod naszą opieką jest 2000 podopiecznych z wadą serca. Dowiedz się kim są, na co chorują i jakie mają
potrzeby.

 

Programy PIT 2013

Potrzebują pomocy

Kotala Martyna

Kotala Martyna

Ubytek przegrody przedsionkowo- komorowej (CAV,ASD II, ASA,PDA,VSD)...

Więcej...

Pawłowska Amelia

Pawłowska Amelia

Niedorozwój lewej części serca, ubytki w przegrodzie,zwężenie aorty...

Więcej...

Sobiegraj Nela

Sobiegraj Nela

Hipoplazja aorty, jednokomorowe serce.

Więcej...

Langowska Kornelia

Langowska Kornelia

Przerwany łuk aorty współistniejącej z ubytkiem międzykomorowym i m...

Więcej...

Kata Helena

Kata Helena

Zrośnięcie Tętnicy Płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową, Hipop...

Więcej...

Janocha Amelia

Janocha Amelia

Tetralogia Fallota.

Więcej...

Konopka Kajetan

Konopka Kajetan

Zespół Fallota.

Więcej...

Wodnicki Kamil

Wodnicki Kamil

Niedorozwój lewej komory serca (HLHS).

Więcej...

Sobecka Aleksandra

Sobecka Aleksandra

Plastyka łuku aorty, zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej, p...

Więcej...

Nowocień Filip

Nowocień Filip

Zwężenie zastawki aortalnej; niedomykalność zastawki aortalnej- 2/3...

Więcej...

Gałczyńska Julia

Gałczyńska Julia

Hipoplazja zastawki aortalnej, przerwanie łuku aorty, błądząca praw...

Więcej...

Stembalska Zuzanna

Stembalska Zuzanna

Ubytek międzykomorowy,zwężenie zastawki aortalnej, zwężenie mięśnio...

Więcej...

Mośny Julia

Mośny Julia

Serce jednokomorowe.

Więcej...

Olech Gabriela

Olech Gabriela

Niedorozwój lewej komory serca (HLHS)

Więcej...

Pitura Sebastian

Pitura Sebastian

Niedorozwój lewej komory serca (HLHS).

Więcej...

Kolińska Wiktoria

Kolińska Wiktoria

Kardiomiopatia Gąbczasta, Kardiomiopatia Rozstrzeniowa, niewydolnoś...

Więcej...

Januszewska Klara

Januszewska Klara

Hipoplazja lewego serca, HLHS

Więcej...

Sahm Nikola

Sahm Nikola

HLHS

Więcej...

Wojtyniak Oliwia

Wojtyniak Oliwia

Tetralogia Fallota z atrezją drogi wypływu prawej komory.

Więcej...

Prycińska Zofia

Prycińska Zofia

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASD II.

Więcej...

Figiel Gustaw

Figiel Gustaw

TGA, zwężenie pnia płucnego.

Więcej...

Marszałek Miłosz

Marszałek Miłosz

Dwunapływowa lewa komora, hipoplastyczna prawa komora, przełożenia...

Więcej...

Filipiak Martyna

Filipiak Martyna

Wrodzona wada serca- artezja płucna typ 4, podaortalny ubytek międz...

Więcej...

Wyżlic Jakub

Wyżlic Jakub

AVSD+RVOTO Q21.8, Zespół Fallota (ToF)

Więcej...

Skuza Marita

Skuza Marita

Zespół Bland - White - Garlanda.

Więcej...

Runowski Robert

Runowski Robert

Art. VTr + VSD + ASD + PS.

Więcej...

Dynowski Jakub

Dynowski Jakub

COA, VSD, wrodzone wady rozwojowe aorty.

Więcej...

Matoga Jakub

Matoga Jakub

Atrezja zastawki aortalnej, hipoplazja aorty wstępującej, zwężenie...

Więcej...

Kaca Bartłomiej Filip

Kaca Bartłomiej Filip

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Więcej...

Drąg Łukasz

Drąg Łukasz

Koaraktacja aorty, dwupłatkowa zastawka.

Więcej...

Migacz Milena Maria

Migacz Milena Maria

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Więcej...

Sęczkowski Jakub

Sęczkowski Jakub

Dwupłatkowa zastawka aortalna, zwężenie zastawki.

Więcej...

Gańczarczyk Maciej

Gańczarczyk Maciej

Ubytek międzyprzedsionkowy typu ostium- secundum, przerost lewej k...

Więcej...

Zaczek Kinga

Zaczek Kinga

Ubytek przegrody międzykomorowej i ubytek przegrody międzyprzedsio...

Więcej...

Turkowski Wojciech

Turkowski Wojciech

LVOTO, VSD, COA, hypoplazja łuku aorty.

Więcej...

Szyjkowska Łucja

Szyjkowska Łucja

Tetralogia Fallota <ToF>

Więcej...

Bronisz Zuzanna

Bronisz Zuzanna

Zespół niedorozwoju lewej części serca - HLHS.

Więcej...

Jóźwiak Maciej

Jóźwiak Maciej

Wspólny pień tętniczy, ubytek w przegrodzie przedsionkowej.

Więcej...

Dąbrowski Daniel

Dąbrowski Daniel

Zwężenie aorty.

Więcej...

Cieślik Antonina

Cieślik Antonina

ARSA, PDA, FO.

Więcej...

Turlejski Andrzej

Turlejski Andrzej

Zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS)

Więcej...

Widyńska Zuzanna

Widyńska Zuzanna

Mięśniowy ubytek międzykomorowy, ubytek międzyprzedsionkowy, COA,...

Więcej...

Dobrzelecki Szymon

Dobrzelecki Szymon

Ubytek przegrody przedsionkowo- komorowej, niewydolność serca.

Więcej...

Kobyłecki Kamil

Kobyłecki Kamil

Zespół niedorozwoju lewego serca- HLHS.

Więcej...

Słowiński Ksawery

Słowiński Ksawery

Ubytek międzykomorowy, niewydolność zastawki trójdzielnej II, popr...

Więcej...

Pytel Wiktoria

Pytel Wiktoria

Hipoplazja lewego serca.

Więcej...

Durlak Hanna

Durlak Hanna

Wada złożona-L-transpozycja wielkich naczyń, dwunapływowa lewa kom...

Więcej...

Szpeflik Filip

Szpeflik Filip

Przewlekły częstoskurcz przedsionkowo-komorowy, nawrotny long RP t...

Więcej...

Bręczewski Bartek

Bręczewski Bartek

Brak prawej komory serca, atrezja zastawki trójdzielnej, ubytek mi...

Więcej...

Królikowska Natalia

Królikowska Natalia

Wrodzona wada serca: wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, odejście...

Więcej...

Kostro Aleksandra

Kostro Aleksandra

Hipoplazja lewego serca.

Więcej...

Bartosiak Urszula

Bartosiak Urszula

Kardiomopatia przerostowa, zespół Downa.

Więcej...

Proma Alicja

Proma Alicja

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, ogólna niewydolność serca,...

Więcej...

Szczepaniak Marcel

Szczepaniak Marcel

Dwujściowa prawa komora z zastawkowo-podzastawkowym zwężeniem tętn...

Więcej...

Jagieła Maciej

Jagieła Maciej

HLHS, atrezja zastawki mitralnej, atrezja zastawki tętnicy płucnej...

Więcej...

Lavayen Maria

Lavayen Maria

Wspólny pień tętniczy typ 1 VSD + ASD + zwężenie prawej i lewej tę...

Więcej...

Loska Borys

Loska Borys

Hipoplazja lewego serca

Więcej...

Remez Jakub

Remez Jakub

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, stymulator serca.

Więcej...

Sordyl Zuzanna Maria

Sordyl Zuzanna Maria

TOF,VSD,PA,MAPCAS

Więcej...

Michalska Antonina

Michalska Antonina

Tetralogia Falota z zarośnięciem zastawki płucnej.

Więcej...

Środa Adam

Środa Adam

Hipoplazja lewego serca, ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej,...

Więcej...

Skalska Laura

Skalska Laura

Zespół hipoplazji lewego serca (HLHS).

Więcej...

Orłowska Julia

Orłowska Julia

Pojedyncza komora, atrezja zastawki trójdzielnej i płuc.

Więcej...

Baut Maciej

Baut Maciej

HLHS

Więcej...

Dąbrowski Jan

Dąbrowski Jan

Niedomykalność zastawki aortalnej, konno-rosso.

Więcej...

Harasimowicz Jakub

Harasimowicz Jakub

Serce trzyjamowe jednokomorowe.

Więcej...

Salwa Radosław

Salwa Radosław

Odejście obu pni tętniczych z prawej komory, zastawkowe zwężenie p...

Więcej...

Winkowska Nikola

Winkowska Nikola

Wrodzona wada serca d-TGA+mnogie VSD mięśniowe +PDA.

Więcej...

Krawczyński Wiktor

Krawczyński Wiktor

Koarktacja aorty, ubytek międzykomorowy.

Więcej...

Kępczyk Krzysztof

Kępczyk Krzysztof

HLHS

Więcej...

Drapała Artur

Drapała Artur

Zespół krętości tętnic

Więcej...

Pluciński Kacper

Pluciński Kacper

AVSD, zespół Downa.

Więcej...

Grzejszczyk Paweł

Grzejszczyk Paweł

HLHS

Więcej...

Pryga Kacper

Pryga Kacper

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego, ubytek przegrody międzyprzedsi...

Więcej...

Bławat Laura

Bławat Laura

Zespół hipoplazji lewego serca (HLHS).

Więcej...

Sosnowska Kalina

Sosnowska Kalina

Zespół Taussing Bing.

Więcej...

Sikorski Jakub

Sikorski Jakub

Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej.

Więcej...

Kupść Wiktoria

Kupść Wiktoria

Wrodzona wada serca Falota hiperbilirubinemia.

Więcej...

Dorocinkowska Nina

Dorocinkowska Nina

Jedna komora serca, zarośnięcie zastawki mitralnej, ubytek przegro...

Więcej...

Kudła Emilia

Kudła Emilia

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej, wrodzona wada serca ubyt...

Więcej...

Janas Antoni

Janas Antoni

Zespół niedorozwoju lewego serca

Więcej...

Lipa Aleksandra

Lipa Aleksandra

ASD II/VSD/PS + eada rączek

Więcej...

Kuryłek Dawid

Kuryłek Dawid

DIRV + DORF + VSD + TGA

Więcej...

Krawczewski Błażej

Krawczewski Błażej

HLHS, hipoplazja lewej komory serca

Więcej...

Ufniarz Jakub

Ufniarz Jakub

Tatralogia Fallota, stan po rozdzieleniu ringu naczyniowego.

Więcej...

Siewierski Jakub

Siewierski Jakub

HLHS-niedorozwój lewej komory serca.

Więcej...

Joppek Dawid

Joppek Dawid

Wrodzona złożona sinicza wada serca.

Więcej...

Broda Aleksandra

Broda Aleksandra

Atrezja zastawki pnia płucnego bez ubytku w przegrodzie międzykomor...

Więcej...

Kilijańska Nikola

Kilijańska Nikola

Ubytek komory przedsionkowo - komorowej.

Więcej...

Sierpowski Jakub

Sierpowski Jakub

ASD II, VSD

Więcej...

Orłowski Jarosław

Orłowski Jarosław

Wada serca.

Więcej...

Konkel Kinga

Konkel Kinga

Wada serca.

Więcej...

Grochot Iga

Grochot Iga

Wada serca.

Więcej...

Wywioł Kalina

Wywioł Kalina

Środki będą przeznaczone na leczenie i zapewnienie opieki dziecku w...

Więcej...

Jastrząb Radosław

Jastrząb Radosław

Środki będą przeznaczone na leczenie i zapewnienie opieki dziecku w...

Więcej...

Tomczyk-Kasiela Daria

Tomczyk-Kasiela Daria

Środki będą przeznaczone na leczenie i zapewnienie opieki dziecku w...

Więcej...

Kmita Mikołaj

Kmita Mikołaj

Środki będą przeznaczone na leczenie i zapewnienie opieki dziecku w...

Więcej...

Jagiełło Anna

Jagiełło Anna

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, Zespół Fallota.

Więcej...

Simiński Filip

Simiński Filip

Zwężenie zastawki aorty.

Więcej...

Grochoł Iga

Grochoł Iga

Stan po ortotopowym przeszczepie serca z powodu kardiomiopatii rozs...

Więcej...

Augustowska Urszula

Augustowska Urszula

Zespół prawostronnego izomeryzmu, dekstrokardia, AVSD, DORV, zwężen...

Więcej...

Hałabiś Radosław

Hałabiś Radosław

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, zespół Fallota.

Więcej...

Kryger Wiktoria

Kryger Wiktoria

Kardiomiopatia przerostowa zawężająca.

Więcej...

Lutoborska Amelia

Lutoborska Amelia

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy.

Więcej...

Kuryś Lena

Kuryś Lena

Wada złożona.

Więcej...

Kania Mateusz

Kania Mateusz

Zespól hipoplazji lewego serca.

Więcej...

Twardziak Apolonia

Twardziak Apolonia

Wada złożona.

Więcej...

Zieliński Antoni

Zieliński Antoni

Zrośnięcie zastawki dwudzielnej, DORV, TGA, VSD, ASD, hipoplastyczn...

Więcej...

Mazur Roksana

Mazur Roksana

Wrodzone wady rozwojowe przegród serca - ubytek przegrody międzyko...

Więcej...

Tomaszewska Alicja

Tomaszewska Alicja

 Zespół hipoplazji prawego serca, atrezja zastawki trójdzielnej, ok...

Więcej...

Fluder Amelia

Fluder Amelia

Całkowity niedorozwój lewego serca.

Więcej...

Gajda Karolina

Gajda Karolina

Wada wrodzona serca - rozszczep przedniego płatka zastawki mitraln...

Więcej...

Gleinert Miłosz

Gleinert Miłosz

VSD, HF, HAA, CoA, RF

Więcej...

Dobrowolski Dominik

Dobrowolski Dominik

HLHS

Więcej...

Hajduk Dominik

Hajduk Dominik

Atrezja zastawki mitralnej, hipoplazja lewej komory, VSD, ASD II,...

Więcej...

Dudziak Magdalena

Dudziak Magdalena

Zespół Marfana, tętniak aorty wstępującej, patologia zastawki mitr...

Więcej...

Gryka Jacek

Gryka Jacek

TGA, VSD, zwężenie tętnicy płucnej.

Więcej...

Kapuściak Adam

Kapuściak Adam

Atrezja zastawki mitralnej, TGA, hipoplastyczna lewa komora i łuk...

Więcej...

Rak Kacper

Rak Kacper

Zespół Fallota z atrezją zastawki płucnej.

Więcej...

Jachimowski Kapcer

Jachimowski Kapcer

Stenoza aortalna, VSD.

Więcej...

Wełniak Magdalena

Wełniak Magdalena

HLHS

Więcej...

Janik Gabriela

Janik Gabriela

VSD, ASDII, nieprawidłowy spływ żył płucny.

Więcej...

Drewniak Dawid

Drewniak Dawid

Zespół Fallota z brakiem zastawki tętnicy płucnej.

Więcej...

Chorab Jakub

Chorab Jakub

HLHS

Więcej...

Paszczyk Maja

Paszczyk Maja

DORV, VSD, ASD II, Niewydolność krążenia.

Więcej...

Sidło Szymon

Sidło Szymon

Tetralogia Fallota

Więcej...

Pyrka Leon

Pyrka Leon

ASD, PA, hipoplazja płuca prawego

Więcej...

Artemiuk Grzegorz

Artemiuk Grzegorz

TGA, WSD, PS

Więcej...

Mielec Hanna

Mielec Hanna

AVSD, hipoplazja LV.

Więcej...

Kępas Weronika

Kępas Weronika

Hipoplazja lewej komory i zastawki dwudzielnej.

Więcej...

Zyper Nikola

Zyper Nikola

VSD, NCLV

Więcej...

Bagiński  Bartosz

Bagiński Bartosz

HLHS

Więcej...

Ćwik  Norbert

Ćwik Norbert

HLHS

Więcej...

Świst Wiktor

Świst Wiktor

Więcej...

Pęczkowski Wojciech

Pęczkowski Wojciech

Choroba Ebsteina, VSD, ASD II.

Więcej...

Jaroszuk Karol

Jaroszuk Karol

DORV, Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej, zwężenie drogi odp...

Więcej...

Balbuza Jakub

Balbuza Jakub

Wspólny pień tętniczy.

Więcej...

Trelewicz Anastazja

Trelewicz Anastazja

Kardiomiopatia rostrzeniowa.

Więcej...

Cybulska Kornelia

Cybulska Kornelia

DILV+TGA+PS+VSD+ASD

Więcej...

Kaliszewski Mateusz

Kaliszewski Mateusz

ASD II

Więcej...

Kowalska  Klementyna

Kowalska Klementyna

Kardiomiopatia rozstrzeniowa, niewydolność serca.

Więcej...

Czekaj Hanna

Czekaj Hanna

DORV+PS

Więcej...

Zielińska  Laura

Zielińska Laura

Niescalona lewa komora serca, przerost i przeciążenie komory lewej.

Więcej...

Nowicka  Maja

Nowicka Maja

Zarośnięte zastawki tętnicy płucnej z VSD, AVSD, całkowity nieprawi...

Więcej...

Ziółkowski Maciej

Ziółkowski Maciej

TGA

Więcej...

Gasidło  Bartłomiej

Gasidło Bartłomiej

Zespół Ebsteina

Więcej...

Bątruk  Anna

Bątruk Anna

Kardiomiopatia przerostowa.

Więcej...

Kowalski  Borys

Kowalski Borys

dTGA, ASD II

Więcej...

Stark Alan

Stark Alan

 

Więcej...

Kamecki Alan

Kamecki Alan

HLHS

Więcej...