Zespołowi lekarzy z Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi
 
Najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową opiekę całemu zespołowi lekarzy z kardiologii i kardiochrurgii ICZMP w Łodzi, a w szczególności Pani docent Jadwidze Moll, dr Annie Mazurek, dr Katarzynie Ostrowskiej, Panu profesorowi Jackowi Mollowi.
 

Mateusz Konieczka z Rodzicami

 


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider