Prawa przysługujące rodzicom pracujacym


Prawa przysługujące opiekunom dzieci niepełnosprawnych (z wadami serca), którzy pracują zawodowo

Opieka na dziecko niepełnosprawne
Zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunowi dziecka niepełnosprawnego do lat 14 przysługują w ciągu roku 2 dni zwolnienia płatnego w wysokości 100 % wynagrodzenia płaconego przez pracodawcę (tzw. opieka na dziecko), na które nie trzeba mieć zaświadczenia od lekarza.
Pracującym rodzicom przysługuje również w ciągu roku do 60 dni zwolnienia na dziecko. W tym, przypadku należy wziąć od lekarza zwolnienie z zaznaczona opieką na dziecko i zaświadczenie, iż obecność rodzica/opiekuna jest niezbędna w procesie jego leczenia. Zwolnienie to nazywa się zasiłkiem opiekuńczym i płatne jest w wysokości 80% wynagrodzenia płaconego przez pracodawcę. Zasiłek ten wypłacany jest pracownikowi przez pracodawcę, który następnie odciąga go od kosztów ZUS-owskich (w przypadku firm zatrudniających powyżej 20 osób) lub bezpośrednio przez ZUS (jeżeli firma zatrudnia mniej niż 20 osób).


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider