Świadczenia na rzecz uczniów niepełnosprawnych

Opracowano na podstawie art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, Dz.U. nr 13 poz. 110, Dz. U. Nr 61 poz. 626, Dz. U. Nr74 poz.350, Dz. U. Nr 9 poz. 32 art.152 z póź. zm.


Uczeń niepełnosprawny ma prawo do (wybrane pod katem dzieci z wadą serca):
  • korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych, gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • Nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;
  • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok.


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider