Podawanie leków w szkole i przedszkolu

Podawanie leków dzieciom z wadami serca przez nauczycieli w szkole i przedszkolu

Przedstawiamy stanowisko Ministra Zdrowia oraz interpretację tego stanowiska z którego jednoznacznie wynika, że nie ma przeszkód, aby w szkołach i przedszkolach stałe leki podawano.

Czytaj więcej...

Nauka i wybór szkoły

Tekst pochodzi z książki-broszury: 
E. Makowiecka, J. Moll, J. Moll,
Mam dziecko z wadą serca,
Wydawnictwo ADI,  Łódź 2001,  ISBN 83-85815-62-7,
(za zgodą Pani doc. dr hab. Jadwigi Moll)


"W wypadku dzieci z tzw. “prostą” wadą serca, czyli taką, która może być w pełni i całkowicie naprawiona, sytuacja jest taka jak u przeciętnego dziecka. Po operacji nie mają one żadnych istotnych ograniczeń w życiu codziennym i będą mogły normalnie pracować. Natomiast rodzice dziecka ze złożoną wadą serca stoją wobec znacznie poważniejszego problemu, choć często, dopóki jest ono małe, nie zawsze sobie to uświadamiają.

Czytaj więcej...



Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider