Kwesta nr 05/17 - Amelia Brzezińska

Koordynator kwesty - Adrianna Wiśniewska

Termin prowadzenia kwesty 28.01. - 29.01.2017r.

Miejsca prowadzenia kwesty: MOK GłógówFacebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider