Kwesta nr 18/17 - Blanka Postek

 

Koordynator kwesty - Ilona Kulik

Termin prowadzenia kwesty 20.05.2017r.

Miejsca prowadzenia kwesty: Park Rydza Śmigłego, Warszawa 

 Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider