pobierz program e-pity 2018

 

Każdego roku, blisko miliona Polaków, rozlicza się z Urzędem Skarbowym poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Służy do tego zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwane w skrócie PIT 28. Deklaracja ta musi zostać złożona w Urzędzie Skarbowym do końca stycznia.

 

Dla kogo jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

W powyższej formie mogą rozliczyć się osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskują dochody z umów (rozliczanych poza działalnością gospodarczą), takich jak: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i podobne. Warto pamiętać, iż z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy, których przychody z danej działalności
w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekraczają 250 000 euro.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 3 głosi: „przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami  (dochodami)
z innych źródeł
podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym”. W praktyce oznacza to, że podatnik posiadający kilka źródeł dochodu, może rozliczać się na formularzu PIT 28 i zarazem jest zobowiązany do złożenia innych deklaracji podatkowych
w Urzędzie Skarbowym.

Zgodnie z art. 8. 1. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowania w formie ryczałtu nie mogą wybrać podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej oraz osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
  • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

Jak poprawnie rozliczyć PIT 28?

Osoby pragnące rozliczyć się na formularzu PIT 28 powinny do 20 stycznia roku podatkowego złożyć do Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie informujące o wyborze rozliczenia za pomocą ryczałtu. Tym samym zobowiązują się do tego, iż samodzielnie obliczą należny podatek, na podstawie prowadzonej ewidencji przychodu. Warto pamiętać, iż stawki podatku w systemie ryczałtowym zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą: od 2% (ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych
i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do 20% - w przypadku wolnych zawodów.

 

Masz pytania o PIT 28? Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do bezpłatnej infolinii Krajowej Informacji Podatkowej!

Z telefonu stacjonarnego tel. 801 055 055

Z telefonu komórkowego tel. 22 330 03 30

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

 

Wpłać darowiznę dla podopiecznych Fundacji za pomocą DOT PAY

 
Kwota: PLN
 

  

DOT PAY instrukcja

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Oprócz daru życia i zdrowia, za który dzieci Ci dziękują, ofiarując darowiznę odnosisz znaczące korzyści finansowe.
Darowizny w 2014r.

Ulga 


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (USTAWA z dnia 18 marca 2010 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 5 maja 2010 r.), darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (jaką jest nasza Fundacja) możesz odliczyć od dochodu.

Aż do 6%!

Od dochodu można odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, aż do 6% Twojego dochodu*. Odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.

Potrzebne dokumenty

Wysokość wydatków określa dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu. Darowizna nie może być przekazana bezpośrednio obdarowanemu. Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Z dowodu wpłaty powinno jasno wynikać, kto, komu, ile i kiedy wpłacał.

Korzystając z ulgi z tytułu darowizn, musisz wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (zwłaszcza jego nazwę i adres).

Ofiaruj dzieciom życie i zdrowie, odnosząc z tego korzyści finansowe dla siebie!   
*Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
 

 

Jeśli chcesz pomóc dzieciom z wadami serca przekaż darowiznę na konto:

PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
 
lub za pośrednicwtem płatności DotPay:
 
alt

Wpłaty przez Dot-pay są w pełni bezpieczne

 

 
alt 
alt

Raz pewien z Torunia podatnik
Gdy chrupał wesoło herbatnik
jeden procent podatku
oraz chody w półświatku
"Sercu dziecka" darował jak płatnik


Raz pewien podatnik z Poznania
Już w trakcie rannego wstawania
jeden procent podatku
oraz stówkę w dodatku
"Sercu dziecka" darował bez łkania

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Wpłaty na Fundację On-Line


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider