SPRAWOZDANIA FUNDACJI ZA 2013

Sprawozdania Fundacji w 2013r.

W 2013 roku pomoc taka wyniosła 3,1 mln. zł. i wzrosła w porównaniu z 2012 r. o prawie 1 mln. zł.

Koszty ogólno-administracyjne stanowią 2,81 % całości kosztów poniesionych przez Fundację w 2013 r. Koszty prowadzenia akcji pozyskiwania środków (kampania 1%, wysyłanie potwierdzeń wpłat, ogłoszenia prasowe, ulotki itp.) wyniosły 3,6 % wszystkich pozyskanych w 2013 środków. W tym część środków na kampanię otrzymaliśmy w darowiźnie od Banku Millennium.


Szczegółowe rozpisanie źródeł przychodów i poniesionych kosztów jest zaprezentowane poniżej

Działalność statutowa Fundacji w roku 2013:

Realizacja zadań statutowych o charakterze informacyjno – edukacyjnym:

Materiały informacyjno-edukacyjne

1. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych:

     1)  o wadach serca i procesie ich leczenia – plakaty, ulotki;

     2)  o profilaktyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) - broszura;

     3)  Dzienniczek Zdrowia Dziecka z Wadą Serca, opracowanie umożliwiające rodzicom prowadzenie rejestru wszystkich zdarzeń związanych z zdrowiem dziecka – historia choroby, wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu, szczepień, leczenia zębów, tolerancji na leki, pokarmy itd., wraz z aneksami informacyjnymi;

     4)  materiały o ośrodkach kardio -, o potrzebach tych ośrodków, na które fundacja prowadzi zbiórkę                          środków na doposażenie;

     5)  karty kieszonkowe: „Mam wadę serca”; „Profilaktyka IZW”; „Donnor Card”-karta transplantacyjna.                        Każda karta ma pola do wpisania danych dziecka, dorosłego z wadą serca, ważnych informacji;

     6)  Emblematy Fundacji do oznaczania sprzętów przekazanych w darowiźnie do szpitali;

     7)  Koszulki fundacyjne dla podopiecznych.

2. Opracowanie i publikacja kalendarza ściennego oraz kalendarzyków kieszonkowych na 2014 rok z informacjami o działaniach fundacji i możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin z dzieckiem z wada serca.

3. Materiały informacyjno-edukacyjne zostały przekazane podopiecznym, do ośrodków kardio, diagnostyki prenatalnej, lekarzy pediatrów, darczyńców.

4. Przygotowanie materiałów przeznaczonych dla podopiecznych, z których będą przygotowywane „Torby Dziecka” przekazywane podopiecznym przebywającym na oddziałach kardio – zawierające m.inn.: Dzienniczek Zdrowia Dziecka z Wadą Serca, kubki termiczne i sztućce, schematy wad serca, notatnik, długopisy.

5. Ukazały się 2 artykuły tematyczne o Fundacji:

      1)   „Święta małych pacjentów”, który trafił do mediów kobiecych, parentingowych, medycznych,                             zdrowotnych, lifestyle’owych. Data wysyłki: 13 grudnia 2012 r.

      2)   „Jakie korzyści daje firmie darowizna na fundację”, który został wysłany 17 grudnia do portali                                 biznesowych, finansowych, PR, marketingowych i branżowych.

6. Została uruchomiona strony internetowej w nowej szacie graficznej i na bazie nowego responsywnego szablonu, umożliwiającego przeglądanie strony na tabletach i urządzeniach mobilnych.

7. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w audycji radiowej Familijny Poranek

8. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Konferencji:

       a)    Animacja 2D w praktyce - różne oblicza kreacji.

       b)   „Dziecko z wadą serca w szkole”, która odbyła się w Katowicach 4 czerwca.  W trakcie konferencji           wystąpiła Małgosia Słomczyńska, która przygotowała prezentację na bazie swojej publikacji dot. dzieci z wadą serca w szkole. Publikacja jest dostępna na naszej stronie

       c)    FSD było partnerem ( współfinansującym) doroczną konferencję kardiochirurgiczną organizowaną przez prof. Skalskiego w Krakowie

9. Fundacja przystąpiła do Federacji organizacji służebnych Mazovia

10. Fundacja rozpoczęła współpracę z CZD przy projekcie zorganizowania aukcji obrazów, znajdujących się w magazynach CZD

Organizacja akcji:

11. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Mrzeżynie, w którym uczestniczyli podopieczni wraz z opiekunami/rodzicami. Podczas turnusów prowadzone były codzienne zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne z podziałem na grupy wiekowe.

12. Podczas turnusu przeprowadzone zostały również warsztaty edukacyjne zakresu psychologii i opieki nas dzieckiem z wadą serca, pierwszej pomocy oraz znaczenia wczesnej i późnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

13. W ramach cyklu Akademia Serca, Fundacja zorganizowała we współpracy z kierownikiem kliniki kardiologii CZD panią prof. Wandą Kawalec „Drugą konferencję dla lekarzy kardiologów, pielęgniarek kardiologicznych i rodziców dzieci z wadami serca”, w której wzięło udział 86 osób.

14. Organizacja uroczystości wręczenia orderu uśmiechu prof. Wandzie Kawalec, kierownikowi kliniki kardiologii CZD w Warszawie, który został przyznany na wniosek podopiecznych fundacji.

15. Organizacja warsztatów i spotkań dla podopiecznych z okazji:

       1)     Świąt wielkanocnych z warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały                        ozdoby świąteczne.

       2)     Mikołajek dla dzieci w szpitalach, oraz spotkanie w Fundacji wraz z sesja zdjęciową dla                                          podopiecznych.

       3)     Świąt bożenarodzeniowych w siedzibie fundacji i w szpitalach.

16. Sztab „serce dziecka” powołany przez Fundację po raz siódmy wziął udział w finale WOŚP - uczestniczyło 90 wolontariuszy. Zebrana kwota 24 862,18 zł, 25 USD i 35 euro została w całości wpłacona na rachunek WOŚP.

17. Fundacja wzięła udział w:

      1)      Konferencji ECHDO, Europejskiej organizacji zrzeszającej krajowe organizacje zajmujące się dziećmi z wadą serca

      2)      XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu dotyczącej postępów w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń.

      3)      Konferencji i obchodach Światowego Dnia Chorób Rzadkich.

      4)      Konferencji EURORDIS "Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem".

      5)      III Konferencji Sekcji Wad wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych .

      6)      V Konferencji Kardio-Prenatal.

      7)      projekcie Federacji Mazovia „Standaryzacja w organizacjach pozarządowych”.

      8)      konferencji Animacja 2D w praktyce - różne oblicza kreacji.

      9)      konferencji pt.: Dziecko z wadą serca w szkole”, która odbyła się w Katowicach 4 czerwca. Podstawą konferencji była publikacji dot. dzieci z wadą serca w szkole. Autorstwa naszej wolontariuszki Małgorzaty Słomczyńskiej

18. Fundacja sfinansowała udział lekarzy w międzynarodowych konferencjach podnoszących kwalifikacje i nowe rozwiązania w zakresie kardiochirurgii dziecięcej

Realizacja zadań statutowych o charakterze pomocowym:

1. Fundacja pomaga finansowo dzieciom z wadami serca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia. W ramach tych działań fundacja:

     1)      Prowadzi działania pomocy bezpośredniej skierowanej do dzieci z wadami serca i ich rodziców

     2)      Finansuje koszty opieki nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji i rekonwalescencji w szczególności posiłki, noclegi oraz przejazdy do szpitali i ośrodków zdrowia.

     3)      Finansuje leczenie nieobjęte refundacją z NFZ, w tym operacje zagranicznie, koszty lekarstw, szczepień i rehabilitacji.

     4)      Rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zostały wypłacone zapomogi finansowe.

     5)      Fundacja zakupiła i wypożycza sprzęt umożliwiający przebywanie dzieci w domach oraz finansuje akcesoria potrzebne do używania tego sprzętu:

2. W 2013 r. Fundacja zakupiła sprzęt do użyczenia i akcesoria oraz odczynniki za kwotę 268,7 tys zł i na koniec 2013r. Fundacja miała w wypożyczalni łącznie:

    1)      60 sztuki aparatów coagu-check do pomiaru krzepliwości krwi,

    2)      34 pulsoksymetrów,

    3)      5 ciśnieniomierzy,

    4)      9 inhalatorów.

3. W sumie w 2013 r. Pomoc finansowa trafiła do ponad tysiąca dzieci na łączną kwotę 2,8 mln. zł w tym:

    1)      opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 49,9%

    2)      zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie) 24,5%

    3)      zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria do tego sprzętu 9,7%

    4)      bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 0,2%

    5)      pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 4%

    6)      inne koszty zbiórek celowych 10,1%

    7)      inne koszty związane z udzielaniem pomocy 1,6%

4. Fundacja utrzymuje stały kontakt i na bieżąco współpracuje z ICZMP w Łodzi, CZD w Warszawie, klinikami kardiochirurgii w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu w zakresie poprawy warunków przebywania dzieci na oddziałach.

5. Fundacja prowadzi zbiórki celowe na rzecz klinik kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki W Łodzi, kliniki kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego W Krakowie, kliniki kardiochirurgii i kardiologii CZD w Warszawie i kliniki kardiochirurgii dziecięcej w Gdańsku. Zebrane środki są przeznaczane na wyposażenie modernizowanych oddziałów oraz na konferencje edukacyjne.

6. Łącznie działania Fundacji były skierowane do 14 ośrodków medycznych, a w ramach ośrodków szpitalnych dla oddziałów kardiologii i kardiochirurgii oraz na rzecz innych organizacji zajmujących się dziećmi z wadą serca.. Łączne koszty na rzecz ośrodków i innych organizacji wyniosły 332,59 tys. zł, w tym:

     1)      zakup sprzętu 54,8%

     2)      koszty organizacji i udziału w konferencjach na temat wad serca i inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 45 %

     3)      koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 0,2%

8. Fundacja przekazała na oddziały kardio:

      1)      Dla Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku 2 Specjalistyczne Inkubatory PANDA WARMER. Dar Fundacji

      2)      Dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii, miedzy innymi: łózka szpitalne, elektrycznie sterowane dla dzieci starszych, fotele i łóżka rozkładane dla rodziców do nocowania prze dziecku, krzesła do siedzenia przy dziecku, meble do pokoju spotkań z rodzicami, do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, rowerek treningowy, wózek inwalidzki, materiały biurowe

      3)      Dla Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, sprzęt na oddziały kardiologii i kardiochirurgii oraz diagnostyki prenatalnej, miedzy innymi: łóżka rozkładane dla rodziców do nocowania prze dziecku, szafki przyłóżkowe, zestawy do pielęgnacji niemowląt, świetlik w nowo budowanej świetlicy dla dzieci na kardiochirurgii, inne prace remontowe niezbędne do otwarcia oddziału, drzwi do Sali operacyjnej, klimatyzacja na nowo powstającym oddziale diagnostyki prenatalnej

9. W ramach Funduszu Marcin zajmującego się pomocą na rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek utraty jednego z rodziców, objęto pomocą czworo dzieci. Pomoc była skierowana głównie na cele edukacyjne np. Kursy językowe, działania ogólnorozwojowe np. Koła sportowe oraz na działania z zakresu kultury i rekreacji.

10. W ramach Funduszu Dominika zajmującego się pomocą rodzicom dzieci szczególnej troski, zostały zatrudnione na etacie opiekunki do dzieci upośledzonych i wymagających rehabilitacji.

Realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych w 2013r.

1. Zostały sporządzone i zatwierdzone przez komisję rewizyjną sprawozdania za 2012 rok: sprawozdanie finansowe obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i wyjaśnienia, bilans, rachunek zysków i strat. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane i zatwierdzone w wersji wymaganej przez ustawę o Rachunkowości i w wersji wymaganej przez MPIPS dla OPP.

2. Fundacja zgodnie z wymaganiami prawnymi, złożyła sprawozdania za 2012r. do Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Sądowego, Ministra Zdrowia I Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz umieściła na stornie internetowej MPIPS i Fundacji.

3. Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej nr 43/2012 za okres od 23.02.2012 do 15.02.2013.

4. Zostało sporządzone i przekazane sprawozdanie do GUS.

 

Informacje finansowe

Przychody Fundacji

Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym łącznie wyniosły 5388,81 tys. zł w tym:

-        przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 5264,85 tys. zł,

-        Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej

-        pozostałe statutowe przychody operacyjne 6,75 tys. zł,

-        statutowe przychody finansowe – odsetki od rachunków bankowych i lokat oraz różnice kursowe 112,65 tys. zł,

-        przychody z działalności gospodarczej, łącznie z operacyjnymi i finansowymi 4,56 tys. zł.

 

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 5264,85 tys. zł składają się:

-         wpływy z 1% podatku 3530,75 tys. zł w tym:

-         na ogólne cele statutowe Fundacji 1262,71 tys. zł,

-         w ramach zbiórek celowych 2268,04 tys. zł,

 

-         wpłaty z tytułu darowizn 1734,1 tys. zł w tym:

-         na cele statutowe w ramach działań na rzecz dzieci z wadami serca 517,48 tys. zł

-         na zbiórki celowe 1157,55 tys. zł,

-         na Fundusz "Marcin" 33,12 tys. zł,

-         na Fundusz "Dominika" 25,95 tys. zł.

 

Na przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4,56 tys. zł składają się:

-         przychody ze sprzedaży książki 4,56 tys. zł,

 

Koszty Fundacji

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym oraz podatek dochodowy łącznie wyniosły 3746,31 tys. zł w tym:

-        koszty działalności statutowej 3623,43 tys. zł,

-        koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej 105,36 tys. zł,

-        pozostałe koszty operacyjne i finansowe (głównie różnice kursowe z tytułu opłaconych operacji za granicą, stanowiące koszty w ramach zbiórek celowych) 14,49 tys. zł,

-        koszty działalności gospodarczej łącznie z ogólno-administracyjnymi, finansowymi i operacyjnymi 2,86 tys. zł,

-        podatek dochodowy za rok 2013 wyniósł 0,17 tys. zł.

 

Na koszty działalności statutowej w kwocie 3623,43 tys. zł składają się:

-         koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 3569,06 tys. zł.

-         koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 29,64 tys. zł,

-         koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 24,73 tys. zł.

 

Koszty działań na rzecz dzieci i dorosłych z wadami serca w kwocie 3569,06 tys. zł zostały przeznaczone na:

-         pomoc udzieloną na rzecz dzieci z wadami serca 2765,45 tys. zł w tym:

-         zakup sprzętu do użyczenia i akcesoria oraz odczynniki do tego sprzętu 268,68 tys. zł,

-         zapewnienia opieki rodzica nad dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu (przejazdy, noclegi, wyżywienie) 676,64 tys. zł,

-         opłacenie kosztów leczenia (lekarstwa, rehabilitacja, szczepienia, leczenie nie objęte refundacją NFZ) 1380,83 tys. zł,

-         bezpośrednią pomoc finansową w formie jednorazowych zapomóg lub miesięcznego stypendium 5,65 tys. zł,

-         pomoc o innym charakterze, np. pomoc rzeczowa 109,27 tys. zł,

-         inne koszty zbiórek celowych  280,12 tys. zł,

-         inne koszty związane z udzielaniem pomocy 44,26 tys. zł,

-         działania informacyjno-promocyjne 326,84 tys. zł,

-         szkolenia i organizację innych imprez dla dzieci i ich rodziców 94,12 tys. zł,

-         udział w konferencjach, zjazdach i innych tego typu działaniach 3,6 tys. zł,

-         działania na rzecz ośrodków zdrowia i innych organizacji działających na rzecz dzieci z wadą serca 332,59 tys. zł obejmujące:

-         zakup sprzętu 182,26 tys. zł,

-         koszty organizacji i udziału w konferencjach na temat wad serca 16,28 tys. zł,

-         inne koszty działań na rzecz ośrodków zdrowia 133,44 tys. zł,

-         koszty działań na rzecz organizacji działających na rzecz dzieci z wadami serca 0,61 tys. zł,

-         pozostałe koszty statutowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia) 46,46 tys. zł,

 

Koszty działań w ramach Funduszu "Marcin" w kwocie 29,64 tys. zł zostały przeznaczone na:

-         stypendia 26,66 tys. zł,

-         koszty statutowe o innym charakterze 2,98 tys. zł.

 

Koszty działań w ramach Funduszu "Dominika" w kwocie 24,73 tys. zł zostały przeznaczone na:

-         koszty zatrudnienia osoby do opieki i rehabilitacji dziecka chorego i upośledzonego 23,9 tys. zł,

-         koszty usług bankowych i księgowych 0,83 tys. zł.

 

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 105,36 tys. zł obejmują:

-         wynagrodzenia 74,39 tys. zł,

-         koszty prowadzenia biura 8,99 tys. zł,

-         artykuły biurowe i wyposażenie biura 11,73 tys. zł,

-         koszty kurierów, poczty i telekomunikacji 2,62 tys. zł,

-         usługi księgowe 6,96 tys. zł,

-         koszty VAT 0,38 tys. zł,

-         usługi pozostałe 0,29 tys. zł.

 

Koszty ogólno-administracyjne działalności statutowej w kwocie 105,36 tys. zł.

stanowią 2,81 % całości poniesionych przez Fundację kosztów

 

Koszty działalności gospodarczej w kwocie 2,86 tys. zł obejmują:

-         koszt wytworzenia sprzedanych książek 1,72 tys. zł,

-         pozostałe koszty działalności gospodarczej, w tym ogólno-administracyjne 1,14 tys. zł.

 

Aktywa Fundacji

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2013 wyniosły 5424,99 tys. zł i obejmują:

-        środki na rachunkach bankowych 5199,82 tys. zł,

-        należności 15,11 tys. zł,

-        środki trwałe - niezamortyzowane - sprzęt medyczny 14,33 tys. zł.

-        zapas książek w magazynie 6,3 tys. zł.

-        zapas materiałów do działalności statutowej w magazynie 101,92 tys. zł.

-        zaliczki na dostawy 87,51 tys. zł.

 

Pasywa Fundacji

Pasywa Fundacji na dzień 31.12.2013 wyniosły 5424,99 tys. zł i obejmują:

-        kapitały 3607,87 tys. zł,

-        zysk netto roku obrotowego 1642,5 tys. zł,

-        zobowiązania 174,62 tys. zł.

 

Kapitały Fundacji

Kapitały Fundacji na dzień 31.12.2013 wyniosły 3607,87 tys. zł, z czego:

-        Fundusz statutowy ogólny 33,23 tys. zł,

-        Fundusz Serce Dziecka 3526,87 tys. zł, który zostały dodatkowo rozdzielone na:

-         Fundusz Serce Dziecka 1740,54 tys. zł,

-         zbiórki celowe na ośrodki 302,65 tys. zł,

-         zbiórki celowe na dzieci 1452,53 tys. zł,

-         działalność gospodarczą 31,15 tys. zł.

-         Fundusz "Marcin" 34,97 tys. zł,

-         Fundusz "Dominika" 12,8 tys. zł.

Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2013 r. wynosi 1642,5 tys. zł w tym:

-        na działalności statutowej 1640,8 tys. zł,

-        na działalności gospodarczej 1,7 tys. zł.

 

Dodatni wynik finansowy za 2013 r. w kwocie 1642,5 tys. zł przeznacza się na:

-         zwiększenie Funduszu Serce Dziecka 749,06 tys. zł,

-         zmniejszenie funduszy zbiórek celowych na ośrodki -119,31 tys. zł,

-         zwiększenie funduszy zbiórek celowych na dzieci 1005,24 tys. zł,

-         zwiększenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej 1,7 tys. zł,

-         zwiększenie Funduszu "Marcin" 4,55 tys. zł,

-         zwiększenie Funduszu "Dominika" 1,26 tys. zł.

 

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4,56 tys. zł

stanowią 0,08 % przychodów Fundacji z pozostałych źródeł.

 

Wynik na działalności gospodarczej w kwocie 1,7 tys. zł stanowi 0,1 % wyniku Fundacji na pozostałych działaniach.

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca.

 

Zobowiązania Fundacji

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2013 wynosiły 174,61 tys. zł, z czego:

-        zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostawy towarów i usług 37,85 tys. zł,

-        zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 16,15 tys. zł,

-        zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń 0,22 tys. zł,

-        zobowiązania pozostałe 113,83 tys. zł,

-        rezerwy 6,56 tys. zł.

 

Należności

Należności na dzień 31.12.2013 wynosiły 15,11 tys. zł w tym:

-        należności długoterminowe z tytułu kaucji za lokal na biuro Fundacji 6,52 tys. zł,

-        należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży książki 1,65 tys. zł,

-        należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń 1,17 tys. zł,

-        należności pozostałe 5,77 tys. zł,

 

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych

Wartość niezamortyzowanych środków trwałych - sprzęt medyczny - na dzień 31.12.2013 wyniosła 14,33 tys. zł.

 

Stan zapasów

Stan zapasów na dzień 31.12.2013 wynosił 195,73 tys. zł. w tym:

Wartość zapasów książki w ramach działalności gospodarczej na dzień 31.12.2013 wynosiła 6,3 tys. zł,

Wartość zapasów książki i innych materiałów do działalności statutowej na dzień 31.12.2013 wynosiła 101,92 tys. zł,

Zaliczki na dostawy na dzień 31.12.2013 wynosiły 87,51 tys. zł,

 

Na rachunkach bankowych

Na rachunkach bankowych w Banku Millennium i Banku DnB Nord oraz Alior Banku na dzień 31.12.2013 Fundacja posiadała kwotę 5199,82 tys. zł z tego

na lokatach bankowych było 4831 tys. zł.

Duża kwota środków na rachunkach na koniec roku wynika z:

-        Finalne rozliczenie środków z 1%, jest dokonywane na bazie zestawienia z Urzędu Skarbowego, które wpłynęło do Fundacji we wrześniu 2013r. Środki są rozpisywane na zbiórki celowe i na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji. Do momentu rozliczenia nie mogą być wykorzystywane, gdyż nie jest znany cel ich przeznaczenia,

-        Środki zebrane na leczenie konkretnych dzieci są wydatkowane w miarę potrzeb i procesu leczenia.

 

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności organizacji za rok 2013 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wysłane do Urzędu Skarbowego oraz do KRS.

Na sprawozdanie Fundacji składają się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W Bazie OPP: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/2765?reporttypeId=2

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

w Bazie OPP:  http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/2762?reporttypeId=6

 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 424 991,58  zł

W Bazie OPP:  http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/2834?reporttypeId=3

 

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 642 499,59 zł, (w tym na działalności statutowej 1 640 803,39 zł, na działalności gospodarczej 1 696,20 zł).

W Bazie OPP: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/911?reporttypeId=5

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne  z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013r.

W bazie OPP: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/1394?reporttypeId=13

 

Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2013 przez Ministerstwo Finansów:Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider