Zbiórka nr 2015/622/OR

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa dokonała zgłoszenia zbiórki publicznej Nr 2015/622/OR na elektronicznym ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez właściwego Ministra ds. Spraw Administracji Publicznej. Zbiórka prowadzona była w terminie od dnia 25 lutego 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej mogą być przeznaczone na cele w sferze zadań:

  1. Działalności charytatywnej
  2. Ochrony i promocji zdrowia
  3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  5. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej ora wyrównywania szans tych rodzin i osób
  6. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  7. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  8. Ratownictwa i ochrony ludności

Kliknij o zobacz prowadzone kwesty: W ramach zgłoszenia zbiórki publicznej prowadzone były następujące kwesty na rzecz naszych podopiecznych.

Kliknij po więcej szczegółów - strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=Miej%20serce%20i%20ratuj%20serce&v=54343102304382171538521850768973899316311621648Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider