Zbiórka nr 2016/55/OR

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa prowadzi zbiórkę publiczną nr 2016/55/OR pod nazwą „Dobre Serce Procentuje”, o której informacja została zamieszczona na elektronicznym ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej. Zbiórka prowadzona jest od dnia 1 stycznia 2016 r. i ma charakter permanentny.

 Środki uzyskane z ww. zbiórki publicznej mogą być przeznaczone na cele w sferze zadań:

 1. Nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania

 2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 3. Ochrony i promocji zdrowia

 4. Działalności charytatywnej

 5. Działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka

 6. Ratownictwa i ochrony ludności

 7. Działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 8. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 9. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Kliknij i zobacz prowadzone kwesty: W ramach pozwolenia na zbiórkę publiczną prowadzone są kwesty na rzecz naszych podopiecznych.

Kliknij po więcej szczegółów - strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

http://zbiorki-dxa.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=DOBRE%20SERCE%20PROCENTUJE&v=-319227725986588472996614538110992770018641444848Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider