• Zaproszenie
  • Rejestracja
  • Program
  • Wykładowcy
  • Informacje organizacyjne

AKADEMIA SERCA - VI Konferencja Kardiologiczna

o problemach dzieci z wadami serca  

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną Konferencję, która odbędzie się w dniach
25 - 26 listopada b.r. w sali konferencyjnej w budynku RONDO 1 w Warszawie.

 

Zachęcamy do udziału w zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu Konferencji:

25 listopada -  wykłady zaproszonych ekspertów oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników

26 listopada - warsztaty z ekspertami składające się z części wykładowej dotyczącej wybranych zagadnień oraz z części praktycznej, podczas której będziecie mogli Państwo podyskutować z naszymi specjalistami. 

Konferencja to znakomita okazja do poszerzenia swojej wiedzy, merytorycznej dyskusji z lekarzami i ekspertami oraz spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z wadami serca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Więcej informacji i rejestracja już niebawem.

 

IV Konferencja Akademia Serca

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

 

Katarzyna Parafianowicz, Prezes FSD

Beata Kulesza, Prezes FSD FSD

Ewa Michalska, Członek Rady

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą dobrowolną wpłatę na konto Fundacji tytułem darowizny. Pozwoli nam to na pokrycie choć części kosztów związanych z organizacją wydarzenia.

Z góry serdecznie dziękujemy, zespół FSD

 

 

 

 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Kliknij poniższą grafikę, aby wziąć udział w konferencji.

IV Konferencja Akademia Serca

 Termin Konferencji: 25 listopada 2017r. 

CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
   
9:00 - 9:30 Otwarcie Konferencji
  prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz, Ewa Michalska
 9:30 - 11:00

SESJA I 

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

  Co nowego w leczeniu zabiegowym wad serca
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Mroczek
   
  Jakie są odległe wyniki leczenia wad serca
 

prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski

  Co należy wiedzieć o genetycznych aspektach wad wrodzonych serca
   dr med. Paweł Włosienko
   
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

12:00 - 14:30

SESJA II 

Prowadzenie: dr hab. med. Lidia Ziółkowska

  Problemy rodzin dziecka z wadą wrodzoną serca 
 

mgr. Karolina Bawej, mama dziecka z wws

  Czego od siebie oczekujemy 
 

Spojrzenie rodzica  – Katarzyna Parafianowicz
Spojrzenie pielęgniarki  – Agnieszka Walecka
Spojrzenie lekarza - dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

 

Czy dzieci z wadami serca trzeba szczepić przeciwko grypie

 

prof. dr hab. Lidia Brydak 

14:30 - 15:30 Lunch

15:30 - 17:00

SESJA III  

Eksperci odpowiadają na pytania uczestników

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

 

Eksperci: prof. Lidia Brydak, dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Lesław Szydłowski, dr Lidia Ziółkowska  

 

w tym:

mini-wykłady na zadane wcześniej pytania

pytania z sali

podsumowanie części medycznej

 17:00   Podsumowanie i zakończenie konferencji
   prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz 

 

 Termin warsztatów - 26 listopada 2017r.

  • Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny
  • Warsztaty będą odbywały się w równoległych grupach, tak aby każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z wybranych warsztatów
  • Podział na grupy zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych
 9:00 - 09:30 Powitalna kawa
  Interpretacja wyników badań krwi dziecka i dobór odpowiedniej diety
  mgr Natalia Palmowska
  Uwaga na interakcje: leki, suplementy, żywność! Jak chcąc pomóc, nie zaszkodzić
  mgr Artur Rakowski
  Problemy dzieci po operacjach Fontana
  dr n. med. Anna Mazurek-Kula
  Perspektywa dziecka z wadą serca
  Katarzyna Parafianowicz, Małgorzata Słomczyńska
  Skuteczne pozyskiwanie darowizn i 1% podatku
  Aleksandra Kiełczewska
Nasi Wykładowcy:
alt Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec - pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy. Wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, twórca i kierownik licznych programów naukowych i organizacyjnych dotyczących kardiologii dziecięcej w Polsce. Wychowawca i nauczyciel wielu lekarzy pediatrów, kardiologów i neonatologów. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Wieloletni redaktor czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, członek redakcji  naukowych wielu czasopism pediatrycznych i kardiologicznych. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, między innymi były prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Pediatrycznych, przewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.
alt Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys - pediatra, kardiolog dziecięcy, wieloletni Kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, od sierpnia 2015 Kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej. Autorka i współautorka 235 publikacji z dziedziny kardiologii.
 Tomasz Mroczek Dr hab. n. med. Tomasz Mroczek - kardiochirurg dziecięcy. Od dwudziestu lat operuje w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – jest laureatem m.in. nagrody naukowej przyznawanej co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z Religi.
 Fundacja wyróżnia lekarzy za niezwykłe dokonania naukowe. W roku 2013 laureatem nagrody w kategorii kardiochirurgii został właśnie dr hab. Tomasz Mroczek. Jego badania dotyczące niedorozwoju lewego serca znalazły wyraz w pracy naukowej powstałej 
w oparciu o analizę cyfrową i prezentowane były podczas prestiżowych konferencji międzynarodowych oraz w czasopismach. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie co roku przeprowadza się ok. 450 operacji serca, a większość pacjentów stanowią noworodki i niemowlęta. W Klinice skutecznie leczone są wszystkie wady serca, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu niedorozwoju lewego serca.
 Anna Turska Kmieć

Dr n. med. Anna Turska-Kmieć - zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii IPCZD, specjalista z zakresu pediatrii, kardiologii i kardiologii dziecięcej. Była wieloletnim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii dziecięcej, sekretarzem Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.  Jest członkiem zarządów pediatrycznych i kardiologicznych towarzystw naukowych w tym Sekcji Kardiologii Sportowej  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest wykładowcą na kongresach i kursach, autorem wielu publikacji i rozdziałów do książek o tematyce związanej z kardiologią dziecięcą  w tym przede wszystkim dotyczących problemów niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, wad wrodzonych serca  i sportu. Jest jednym z redaktorów czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, Była koordynatorem  programu szkolenia neonatologów i lekarzy rodzinnych w dziedzinie kardiologii dziecięcej  realizowanego  w ramach  Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD”. Obecnie bierze udział w realizacji projektu „System elektronicznych usług medycznych eSUM Dzieciaki Mazowsza” w zakresie tele-konsultacji kardiologicznych.

Lidia Ziółkowska Dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska - pediatra, kardiolog dziecięcy. Od początku pracy zawodowej pracuje w Klinice Kardiologii Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, obecnie na stanowisku adiunkta. Jest doświadczonym dydaktykiem, wykładowcą na kursach dla lekarzy, pielęgniarek oraz na naukowych konferencjach polskich i zagranicznych. Była i jest kierownikiem specjalizacji z pediatrii i kardiologii dziecięcej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu pediatrii i kardiologii dziecięcej w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych, członkiem zarządów towarzystw naukowych pediatrycznych i kardiologicznych.  Jest współtwórcą programów dydaktycznych adresowanych do dzieci z wadami wrodzonymi serca oraz ich rodziców, w tym strony internetowej www.kardiologia.czd.pl oraz poradnika dla lekarzy, rodziców na temat rozpoznania, leczenia i profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci z wadami wrodzonymi serca.
Lidia Brydak 

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak jest niekwestionowanym ekspertem w zakresie badań dotyczących grypy.  Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy jednego ze 141 w świecie. Prowadzi badania naukowe w wielu aspektach problematyki grypy i wirusów grypopodobnych. Współpracuje z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi w świecie (WH0, ECDC). Uczestniczy w Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS, ECDC platforma TESSY, paltforma FluNet). Realizuje liczne projekty badawcze krajowe i międzynarodowe. Ośrodek, którym kieruje spełnia rolę ośrodka referencyjnego ds. grypy w Polsce.  Upowszechnianie na forum międzynarodowym polskich osiągnięć naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań w grupach podwyższonego ryzyka, poprzez publikacje w czasopismach posiadających IF, np. włączenie polskich badań kardiologicznych do Europejskich zaleceń Kardiologicznych dotyczących szczepień przeciwko grypie. Jest autorką licznych publikacji naukowych dotyczących grypy i jej profilaktyki. Laureatka wielu naukowych nagród oraz specjalnej nagrody Premiera za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad wirusem, grypy oraz badań prowadzących do poprawy zdrowia człowieka. Bierze czynny udział w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej, Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Bioterroryzmu oraz Krajowym Komitecie ds. pandemii grypy.

alt

dr n. med. Anna Mazurek-Kula - specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej, adiunkt w Klinice Kardiologii Instytututu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyła pod kierunkiem prof. Andrzeja Sysy. Z Kliniką Kardiologii ICZMP jest związana od III roku studiów, kiedy zaczęła studia indywidualne w zakresie kardiologii dziecięcej pod opieką prof. Jadwigi Moll. Pracę doktorską dotyczącą pooperacyjnej oceny pacjentów z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) obroniła z wyróżnieniem w roku 2003. Główne zainteresowania zawodowe i naukowe, to zagadnienia związane z sercem czynnościowo jednokomorowym, a zwłaszcza   zespół niedorozwoju lewego serca. Autor i współautor wielu prac i doniesień naukowych o tej tematyce.

Natalia Palmowska

Natalia Palmowska - dietetyk Poradni Medycyny Żywienia MEDFOOD ze specjalnością dietetyki klinicznej oraz sportowej. Oprócz bycia dietetykiem jest czynnym sportowcem, zawodowo trenuje jeździectwo, a dokładnie skoki przez przeszkody. Jest to jej druga pasja, którą może wykorzystywać w pracy ze sportowcami i ludźmi uprawiającymi na co dzień różne aktywności. Ponadto zajmuje się leczeniem nadwagi i otyłości i zachęca swoich pacjentów do rozpoczęcia aktywności fizycznej, która poprawia efekty zastosowanej diety.

Warsztaty:  Interpretacja wyników badań krwi dziecka i dobór odpowiedniej diety! Połączenia idealne i mniej idealne.

Artur Rakowski mgr Artur Rakowski - farmaceutka praktyk, od lat współpracujący z czołowymi czasopismami branżowymi dla lekarzy i farmaceutów. 

Poprowadzi warsztaty: Uwaga na interakcje: leki, suplementy, żywność! Jak chcąc pomóc, nie zaszkodzić!

Karolina Bawej

mgr Karolina Bawej – absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mama chłopca z wrodzoną wadą serca pod postacią HLHS, obecnie po zakończonym planowanym leczeniu kardiochirurgicznym.

Codzienne trudności w opiece nad synem spowodowały chęć zagłębienia się w tematykę problemów rodzin wychowujących dzieci z wrodzonymi wadami serca. W 2009 roku powstała praca magisterska dotycząca tego zagadnienia, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Twardowskiego z Zakładu Psychopatologii Dziecka UAM. Ujęte w niej badania pozwoliły stworzyć rzetelny obraz codziennych problemów, z którymi borykają się rodzice „serduszkowych” dzieci.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Biurowiec Rondo 1
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

sala konferencyjna na II piętrze biurowca, wjazd windą.

 

Jak możecie dojechać:
 

Dojazd z dworca:

Dojazd z hotelu IBIS:


 

Kontakt telefoniczny (Biuro organizacyjne Konferencji):

(22) 848-07-60 (biuro czynne w godzinach 9.00 – 15.00)

Kontakt dla mediów / wystawców / sponsorów:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

INFORMACJA 

Zależy nam na tym, aby udział w konferencji był bezpłatny, by umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie rodziców, lekarzy i pracowników medycznych. Jednakże będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą dobrowolną wpłatę na konto Fundacji tytułem darowizny. Pozwoli nam to na pokrycie choć części kosztów związanych z organizacją wydarzenia.
Chcemy zapewnić Państwu bogatą wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami i rodzicami dzieci z wadami serca.

Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami w organizacji konferencji podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu opłaty umownej w wysokości 100 zł w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu po 17 listopada 2017r. Jako Fundacja i organizatorzy czujemy sie odpowiedzialni za efektywne wykorzystywanie środków przekazanych przez ofiarodawców i instytucje wspierające nas finansowo. Ufamy, że wprowadzenie takiej opłaty będzie miało pozytywny wpływ na frekwencję podczas wydarzenia i przyczyni się do przemyślanej decyzji dotyczącej rejestracji.
Prosimy pamiętać, decydując się na udział w konferencji, a potem rezygnując bez wcześniejszego powiadomienia, odbieracie szansę komuś innemu kto takze chciałby skorzystać z udziału w wydarzeniu.

Prosimy zatem o rozważne decyzje w trakcie rejestracji. Pragniemy zaznaczyć, że opłata umowna stanowi pokrycie kosztów, do których jesteśmy zobowiązani wcześniejszym zamówieniem min. lunchu, noclegów i materiałów konferencyjnych. Przypominamy, że rezygnacja z udziału lub zamiana zgłoszonej osoby na inną, bez konieczności ponoszenia opłaty umownej, jest możliwa przez pisemne zgłoszenie tego faktu przed 17 listopada 2017r. za pomocą poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Liczymy, że zrozumiecie Państwo nasze intencje.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w AKADEMII SERCA - VI Konferencji o problemach dzieci z wadami serca.
Pozdrawiamy,
Zespół Fundacji

.

Partnerzy

MEDFOOD          

Patroni Medialni

alt termedia 
 doniesienia kardiologiczne  
   


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider