Kłosowicz Zofia

alt

 Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Zielińska Lena

altZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Kubit Marcel

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS) ze skrajnym zwężeniem drogi odpływu lewej komory, Hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Bąbelek Jakub

altZespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Kurowska Nina

altKardiomiopatia Przerostowa / Kardiomiopatia Restrykcyjna

Czytaj więcej...

Folga Julia

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Czytaj więcej...

Olszewski Karol

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Noworól Olaf

altCałkowity kanał przedsionkowo-komorowy z zespołem Fallota.

Czytaj więcej...

Błaut Jaś

alt
Niedorozwój prawej komory, Niezbilansowany kanał przedsionkowo- komorowy.

Czytaj więcej...

Serkis Łucja

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Marczak Jakub

altZespół prawostronnego izomeryzmu AVSD, zarośnięcie pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Szymanek Maria

alt

Tetralogia Fallota z krytycznym zwężeniem pierścienia i zastawki tętnicy płucnej, prawostronny łuk aorty.

Czytaj więcej...

Budek Bartłomiej

alt
Kardiomiopatia zastoinowa

Czytaj więcej...

Petruk Dawid

alt
Przełożenie wielkich naczyń, ubytek, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Fiołek-Sypuła Anastazja

altZespół heterotaksji, niezbalansowany kanał przedsionkowo-komorowy z atrezją przedsionkowo-komorową, hipoplazja komory lewej, całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Popko Marcel

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Przybylski Paweł

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Czytaj więcej...

Dubis Wojciech

altZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Korzeniewski Adam

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kowalczyk Zofia

alt

Ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Zapytowska Klara

altNiedomykalność zastawki mitralnej III i stan po zapaleniu mięśnia.

Czytaj więcej...

Bednarek Stanisław

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Szewczak Maciej

altWspólny pień tętniczy z dysplastyczną zastawką, ubytek międzykomorowy, zespół Di Georga.
 

Czytaj więcej...

Boruc Dominik

alt
Zarośnięcie zastawki płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej z hipoplazją prawej komory.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider