Korzeniewski Adam

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Popko Marcel

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Przybylski Paweł

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Czytaj więcej...

Maciejewska Zuzanna

alt

Atrezja płucna VSD MAPCA.
  

Czytaj więcej...

Bednarek Stanisław

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kowalczyk Zofia

alt

Ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Kacper Kwiatkowski

altZłożona sinicza wada serca.

Czytaj więcej...

Szewczak Maciej

altWspólny pień tętniczy z dysplastyczną zastawką, ubytek międzykomorowy, zespół Di Georga.
 

Czytaj więcej...

Boruc Dominik

alt
Zarośnięcie zastawki płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej z hipoplazją prawej komory.

Czytaj więcej...

Kurowska Nina

altKardiomiopatia Przerostowa / Kardiomiopatia Restrykcyjna

Czytaj więcej...

Kubit Marcel

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS) ze skrajnym zwężeniem drogi odpływu lewej komory, Hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Szablicki Jacek

alt
Zespół hipoplazji lewego serca. 

Czytaj więcej...

Folga Julia

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Czytaj więcej...

Ludwiczak Oliwia

altZespół Hipoplazji Lewego Serca

Czytaj więcej...

Błaut Jaś

alt
Niedorozwój prawej komory, Niezbilansowany kanał przedsionkowo- komorowy.

Czytaj więcej...

Kalinowska Ewa

alt
Dwuujściowa prawa komora, ubytek przegrody komór, transpozycyjne ustawienie naczyń, ubytek międzyprzedsionkowy, zastawkowe i podzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Wójcik Hanna

alt
Hipoplazja lewej komory serca

Czytaj więcej...

Grobel Julia

alt

HLHS, Zespół Heterotaksji

Czytaj więcej...

Maziarczuk Amelia

altUbytek przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej,stradling i overriding zastawki trójdzielnej, ASD II, VSD.

Czytaj więcej...

Szymanek Maria

alt

Tetralogia Fallota z krytycznym zwężeniem pierścienia i zastawki tętnicy płucnej, prawostronny łuk aorty.

Czytaj więcej...

Budek Bartłomiej

alt
Kardiomiopatia zastoinowa

Czytaj więcej...

Szczap Ksawery

alt

Niedorozwój lewej komory serca.
  

Czytaj więcej...

Sobiegraj Nela

altHipoplazja aorty, jednokomorowe serce.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider