Kudła Emilia

alt
Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej, wrodzona wada serca ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu II z roszczepem przedniego płatka zastawki mitralnej, niedomykalnością mitralną i trójdzielną.

Czytaj więcej...

Nowicka Maja

alt
Zarośnięte zastawki tętnicy płucnej z VSD, AVSD, całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Stasiak Emilia

altAtrezja zastawki płucnej i trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Bednarczyk Mateusz

alt
Ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu II, zwężenie zastawki pnia płucnego, przerost mięśnia prawej komory.

Czytaj więcej...

Kuryłek Dawid

alt
DIRV + DORF + VSD + TGA
 

Czytaj więcej...

Kaczmarek Igor

altZłożona wrodzona wada serca.

Czytaj więcej...

Ożga Maja

alt

HLHS, dysplazja zastawki mitralnej

Czytaj więcej...

Broda Aleksandra

altAtrezja zastawki pnia płucnego bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej, sinusoidy.

Czytaj więcej...

Jaszek Oliwia

Z łożona wrodzona wada serca

Czytaj więcej...

Żmuda Nikola

alt
Nadciśnienie płucne, niedomykalność zastawki trójdzielnej, niedomykalność zastawki mitralnej,  niewydolność krążenia. 

Czytaj więcej...

Kapuściak Adam

alt
Atrezja zastawki mitralnej, TGA, hipoplastyczna lewa komora i  łuk aorty, DORV.
 

Czytaj więcej...

Witowska Monika

alt
HRHS, hipoplazja zastawki trójdzielnej i płucnej, hipoplazja pnia i tętnic płucnych, ASD.

Czytaj więcej...

Zdral Błażej

alt
Zespół heterotaksji. Dekstrokardi. Odwrócenie trzewi. Asplenia. Wrodzone obustronne wodonercze.
 

Czytaj więcej...

Starek Oliwia

alt
AP+VSD, hipoplazja tętnic płucnych, ring naczyniowy.

Czytaj więcej...

Bełtowski Mateusz

alt
Kardiomiopatia przerostowa prawej i lewej komory.

Czytaj więcej...

Karwowski Damian

alt
Niedomykalność zastawki mitralnej III stopnia, proteza zastawki aortalnej.
 

Czytaj więcej...

Zielińska Laura

altNiescalona lewa komora serca, przerost i przeciążenie komory lewej.

Czytaj więcej...

Grześkowiak Pola

alt
Skrajna postać zespołu Fallota z atrezją pnia płucnego z MAPCA's

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider