Stasiak Emilia

altAtrezja zastawki płucnej i trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Grześkowiak Pola

alt
Skrajna postać zespołu Fallota z atrezją pnia płucnego z MAPCA's

Czytaj więcej...

Rakowski Oliwier

Atrezja tętnicy płucnej, podaortalny ubytek przegrody międzykomorowej.
 

Czytaj więcej...

Kaczmarek Igor

altZłożona wrodzona wada serca.

Czytaj więcej...

Ożga Maja

alt

HLHS, dysplazja zastawki mitralnej

Czytaj więcej...

Chmielewski Maciej

alt
Wspólny pień tętniczy.

Czytaj więcej...

Jaszek Oliwia

Z łożona wrodzona wada serca

Czytaj więcej...

Matyśkiewicz Karol

alt
Zarośnięcie odpływu prawej komory bez ubytku przegrody.

Czytaj więcej...

Prażmowski Mateusz

altWada złożona, niedosłuch.

Czytaj więcej...

Zdral Błażej

alt
Zespół heterotaksji. Dekstrokardi. Odwrócenie trzewi. Asplenia. Wrodzone obustronne wodonercze.
 

Czytaj więcej...

Bełtowski Mateusz

alt
Kardiomiopatia przerostowa prawej i lewej komory.

Czytaj więcej...

Wojtas Magdalena

alt
Kardiomiopatia restrykcyjna.
 

Czytaj więcej...

Karwowski Damian

alt
Niedomykalność zastawki mitralnej III stopnia, proteza zastawki aortalnej.
 

Czytaj więcej...

Grabiński Emil

altHipoplazja lewej komory serca.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider