Luboch Szymon

Szymon Luboch
Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych typ nadsercowy

Czytaj więcej...

Shatska Jan

Jan ShatskaAtrezja zastawki płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej.
 

Czytaj więcej...

Majewski Jeremi

Jeremi Majewski
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Wróblewski Alan

altZłożona wada serca. 
 

Czytaj więcej...

Lewandowski Łukasz

Łukasz Lewandowski
Kardiomiopatia przerostowa.

Czytaj więcej...

Kosińska Gabriela

Gabriela Kosińska

Przełożenie wielkich naczyń, d-TGA, ASD, PDA.

Czytaj więcej...

Szymańska Małgorzata

Małgorzata Szymańska
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Ziółkowski Marcuez

Marcuez Ziółkowski
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Dubanik Jakub

Jakub Dubanik

Wada serca, po wszczepieniu LVAD, po wymianie zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Czaja Nikodem

Nikodem Czaja
Ubytek przegrody międzykomorowej, zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Koprowska Zofia

Zofia Koprowska

Dwuujściowa prawa komora serca, ubytek międzykomorowy i międzyprzedsionkowy, niedorozwój lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Korczak Jadwiga

Jadwiga Korczak
Tętniak okołobłoniasty przegrody międzykomorowej z małymi ubytkami. 

Czytaj więcej...

Pruszkowski Ignacy

Ignacy Pruszkowski
Podwójne odejście naczyń z prawej komory ze zwężeniem tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Pazoła Wiktoria

Wiktoria Pazoła

Zespól Blanda Withe'a Garlanda.

Czytaj więcej...

Kozik Weronika

Weronika Kozik

Ubytki międzykomorowe i międzyprzedsionkowe, zwężona aorta.

Czytaj więcej...

Biedny Alan

Alan Biedny
Dekstrowersja, hemodynamiczna pojedyncza komora.
 

Czytaj więcej...

Adamczyk Kasjan

Kasjan Adamczyk

Wspólny pień tętniczy z ubytkiem przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Jobda Karolina

Karolina Jobda
Ubytek przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki mitralnej, koarktacja aorty.
 

Czytaj więcej...

Jagieło Jakub

Jakub Jagieło

Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Kareh Patryk

Patryk Kareh
Tetralogia Fallota.
 

Czytaj więcej...

Zieliński Hubert

Hubert Zieliński

Tetralogia Fallota, agenezja zastawki tętnicy płucnej, atrezja pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Rękoś Gabriel

Gabriel Rękoś
Tetralogia Fallota.
 

Czytaj więcej...

Olcoń Bartosz

Bartosz Olcoń

Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Halewicz Adrian

Adrian Halewicz
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, przełożenie pni Tętniczych.

Czytaj więcej...

Piasek Patrycja

Patrycja Piasek

Przerostowa kardiomiopatia z zawężaniem dróg odpływu lewej komory.

Czytaj więcej...

Dorobek Mateusz

Mateusz Dorobek
Wspólny kanał przedsionkowo - komorowy z jedną zastawką.
 

Czytaj więcej...

Affek Marta

Marta Affek

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Skalmowski Fabian

Fabian Skalmowski
Stanoza aortalna ze znacznie upośledzoną funkcją lewej komory serca.
 

Czytaj więcej...

Marczak Kacper

Kacper Marczak

Częstoskurcz nadkomorowy, Napadowy częstoskurcz przedsionkowy, Blok przedsionkowo-komorowy I-go stopnia.

Czytaj więcej...

Kania Bartosz

Bartosz Kania

Złożona wada serca, zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Misiek Natalia

Natalia Misiek
Dwunapływowa lewa komora.
 

Czytaj więcej...

Turczyńska Zuzanna

Zuzanna Turczyńska

Zespół Fallota z zarośnięciem zastawki tętnicy płucnej, ubytek międzykomorowy, niedorozwój tętnic płucnych.

Czytaj więcej...

Lesiuk Szymon

Szymon Lesiuk
Zwężenie zastawki mitralnej, koarktacja aorty, histiocytoza kości.
 

Czytaj więcej...

Łakomski Jakub

Jakub Łakomski

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej.

Czytaj więcej...

Klich Krzysztof

Krzysztof Klich
Ubytek przegrody międzykomorowej, niedomykalność zastawki aortalnej.
 

Czytaj więcej...

Braciszewski Wiktor

Wiktor Braciszewski

Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym i podwójnym odejściem pni tętniczych z prawej tętniczych z prawej komory.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider