Stanałowska Amelia

Amelia Stanałowska

Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych i wodogłowie pokrwotoczne, nabyte.

Czytaj więcej...

Zamarski Szymon

alt

Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym (AP + VSD + MAPCA'S). Prawostronny łuk aorty, Zwężenie tchawicy.

Czytaj więcej...

Walukiewicz Andrzej

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Adamiak Patryk

Adamiak_Patryk

Taussing - Bing, dejście obu dużych naczyń z prawej komory.

Czytaj więcej...

Kurak Adam

Adam Kurak

Tetralogia Fallota ze zwężeniem podzastawkowym i zastawkowym, MAPCA, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Strzelec Iwo

alt

Ekstremalne zwężenie zastawki tętnicy płucnej oraz hipoplazja prawej komory serca.

Czytaj więcej...

Konieczka Mateusz

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Majczyna Marek

alt

Wada serca ASD II, Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, Zespół Downa

Czytaj więcej...

Kopycińska Patrycja

alt
Zespół Fallota, niedomykalność płucna, tętniakowate poszerzenie drogi komory prawej.

Czytaj więcej...

Gumowski Jan

alt
Skorygowane przełożenie pni tętniczych, atrezja płuc, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Wiśniewski Natan

alt
Atrezja pnia płucnego, przełożenie wielkich pni tętniczych zastawki tetnicy płucnej z VSD, ASD typu FO.

Czytaj więcej...

Wegner Maciej

Maciej Wegner
Serce jednokomorowe, dwunapływowa lewa komora, przełożenie wielkich naczyń.

Czytaj więcej...

Kowalczyk Nikola

alt
Tetralogia Fallota, ubytek międzyprzedsionkowy, krążenia oboczne.

Czytaj więcej...

Danielski Szymon

alt
Serce jednokomorowe, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, dwunapływowa komora.

Czytaj więcej...

Paprotny Andrzej

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Baran Szymon

alt
Atrezja Płucna, Ubytek miedzykomorowy.

Czytaj więcej...

Urbański Arkadiusz

alt
Przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Marciniak Nadia

alt
Zespół Ebsteina, zwężenie zastawki tętnicy płucnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Plich Antoni

alt
Serce jednokomorowe.

Czytaj więcej...

Graczyk Adam

alt
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Kalinowska Anna

alt
Wszczepiony stymulator, zastawka trójdzielna.

Czytaj więcej...

Wąsikowski Kacper

alt
Zarośnięcie zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Kruszyński Julian

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Matejuk Szymon

alt
Ubytek przegrody przedsionkowo - komorowej.

Czytaj więcej...

Szczepankiewicz Stanisław

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Słomczyńska Paulina

alt

Koarktacja aorty (zwężenie cieśni aorty, CoAo), Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

Czytaj więcej...

Kordylak Jakub

alt
CV+CA/AVSD. Malpozycja naczyń. TAPVR typ nadsercowy. PS łagodna. Odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...

Święcicka Justyna

alt
Atrezja zastawki płucnej, podwójne odejśie wielkich naczyń z prawej komory ubytek w przegrodzie miedzykomorowej, dodatkowe połaczenia systemowo-płucne.

Czytaj więcej...

Cassani Laura

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Dutka Rafał

altZłożona wada serca z jednosystemową komorą.
 

Czytaj więcej...

Kubaczyk Wojciech

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Sokołowski Mikołaj

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kalinowski Franciszek

alt
Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego, zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność i zwężenia zastawki dwudzielnej, prawa tętnica podobojczykowa błądząca, niewydolność serca, zwężenie jelita grubego.

Czytaj więcej...

Kępski Jakub

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Jankowska Martyna

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa i ciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Jankowska Lilianna

alt
Atrezja zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Sroka Dominik

alt
Krytyczne zwężenie zastawki płucnej, atrezja zastawki płucnej, podaortalny ubytek międzykomorowej. 

Czytaj więcej...

Targosz Karolina

alt
Ubytek międzykomorowy, międzyprzedsionkowy, niedomknięcie zastawki.

Czytaj więcej...

Rosiak Kornelia

alt
Dekstrowersja, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze, ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Wieczorek Aleksander

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider