Rochnowska Barbara Maria

alt
Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, ASD, zesp. Downa

Czytaj więcej...

Radosz Szymon

alt
Złożona wada serca.
 

Czytaj więcej...

Rekowska Agnieszka

alt
VSD, koarktacja aorty, rekoarktacja aorty.
 

Czytaj więcej...

Kosatka Nikodem

alt
DORV ze zwężeniem tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Grudzień Amelia

Amelia Grudzień
Hipoplazja łuku i skr. zwężenia aorty, zwężenia drogi odpływu lewej komory, VSD, ASD

Czytaj więcej...

Doldasiński Eryk

alt
Zespół wydłużonego Qt.
 

Czytaj więcej...

Wyrzykowski Kacper

alt
VSD, ASD II, nadciśnienie płucne.
 

Czytaj więcej...

Załęcki Grzegorz

alt
HLHS, dekstrokardia.
 

Czytaj więcej...

Pierożak Ania

alt
SV (LV) DILV (TGA) PVS.
 

Czytaj więcej...

Majewska Paulina

alt
Nadzastawkowe zwężenie aorty i pnia tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Adamski Kacper

alt
Zarośnięta droga odpływu prawej komory, VSD, prawostronny łuk aorty, zwężenie lewej tętnicy płucnej, ASD

Czytaj więcej...

Sakowska Magda

alt
Tetralogia Fallota.
 

Czytaj więcej...

Guminiak Antoni

alt
Serce jednokomorowe, jednoprzedsionkowe.
 

Czytaj więcej...

Jarosz Szymon

alt
TGA, VSD, przetrwały przewód Botalla
 

Czytaj więcej...

Szunke Adam

alt
Hipoplazja Aorty Wstępującej, VSD, ASD II, PDA.
 

Czytaj więcej...

Procek Agata

alt
Przerwany łuk aorty typ B, VSD.
 

Czytaj więcej...

Jaśkowiak Korneliusz

alt
Kardiomiopatia gąbczasta, ubytki międzykomorowe i międzyprzedsionkowe, przewlekła niewydolność serca.

Czytaj więcej...

Gibałka Łukasz

HRHS, dysplazja zastawki trójdzielnej, artezja zastawki tętnicy płucnej, ASD
 

Czytaj więcej...

Gołębiowski Kacper

alt

Podwójny napływ do wspólnej komory, nierestrykcyjny otwór gruszkowo-komorowy, komora odpływowa podaortalna, aorta w I-pozycji, ASD.

Czytaj więcej...

Markiewicz Wiktor

alt
Przełożenie wielkich pni tętniczych.
 

Czytaj więcej...

Wysokińska Liliana

alt
TAC, niedomykalność dysplastyczna zastawki wspólnego pnia (IV/IV), VSD (II/IV).
 

Czytaj więcej...

Kołodziejczyk Krzysztof

alt
dMGA, DORV, VSD's, PVS, ASD, enteropatia wysiękowa.
 

Czytaj więcej...

Lola Łukasz

Łukasz Lola
Zespół Heterotaxy - izomeryzm lewostronny, HLHS, niedotlenienie mózgu, porażenie kończyn
 

Czytaj więcej...

Wachowicz Wiktor

alt
Niedomykalność zastawki mitralnej.
 

Czytaj więcej...

Daszykowska Weronika

alt
Zespół Fallota, atrezja zastawki tętnicy płucnej, anastomozy systemowo płucne, lewostronny łuk aorty

Czytaj więcej...

Łagun Maks

alt
Nieprawidłowy spływ żyły głównej do lewego przedsionka, wada zastawki tętnicy głównej.

Czytaj więcej...

Zacharski Dawid

alt
Przełożenie wielkich tętnic.
 

Czytaj więcej...

Grudzień Pola

alt
VSD, ASD, podwójny łuk aorty, ring naczyniowy.

Czytaj więcej...

Świątkowski Fabian

alt
Przerwany łuk aorty typ C, ubytek przegrody międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Patowski Tomek

alt
Zespół Fallota z atrezją tętnicy płucnej

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider