Bandych Kuba

alt
Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem przegr. międzykomorowej, ubytek w przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Rocławski Arkadiusz

alt
Kardiomiopatia prawej komory, niezamykająca się zastawka, BPD, CU.
 

Czytaj więcej...

Konefał Piotr

alt
DIRV, TGA, stenoza płucna
 

Czytaj więcej...

Pesta Aleksander

alt
Serce jednokomorowe, stan po dwóch udarach niedokrwiennych mózgu, padaczka lekooporna.
 

Czytaj więcej...

Flisikowska Ola

alt
Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, nieprawidłowy spływ żył płucnych, bradykardia.
 

Czytaj więcej...

Mrozkowiak Maksymilian

alt
IAA + VSD + PDA, Zespół Di George`a, bradykardia.
 

Czytaj więcej...

Kowalczyk Aleks

alt
Zespół White-Bland-Gerlanda
 

Czytaj więcej...

Ostański Szymon

alt
Częstoskurcz nadkomorowy typu LONG RP.
 

Czytaj więcej...

Wasiak Bartek

alt
Złożona wada serca
 

Czytaj więcej...

Słowikowski Mateusz

altDwuodpływowa prawa komora z odległym ubytkiem przegrody międzykomorowej, ubytkiem przegrody między przedsionkowej typu drugiego, niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Sosnowski Tymon

alt
 
Zespół Fallota z atrezją zastawki tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Kamińska Marta

altZastawkowe zwężenie aorty.
 

Czytaj więcej...

Gralik Tymoteusz

alt
 
Atrezja trójdzielnej zastawki, ubytek przegrody międzykomorowej, serce jednokomorowe.
 

Czytaj więcej...

Nowak Zosia

alt
Złożona wada serca + całkowite przełożenie narządów wewnętrznych
 

Czytaj więcej...

Marcinowski Maciek

alt
Złożona wada serca, (HLHS), dekstrokardia, artezja płucna
 

Czytaj więcej...

Wasiak Zuzanna

alt
Zarośnięta zastawka trójdzielna z nierestrykcyjnym ubytkiem przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider