Gołębiowski Kacper

alt

Podwójny napływ do wspólnej komory, nierestrykcyjny otwór gruszkowo-komorowy, komora odpływowa podaortalna, aorta w I-pozycji, ASD.

Czytaj więcej...

Wysokińska Liliana

alt
TAC, niedomykalność dysplastyczna zastawki wspólnego pnia (IV/IV), VSD (II/IV).
 

Czytaj więcej...

Kołodziejczyk Krzysztof

alt
dMGA, DORV, VSD's, PVS, ASD, enteropatia wysiękowa.
 

Czytaj więcej...

Lola Łukasz

alt
Zespół Heterotaxy - izomeryzm lewostronny, HLHS, niedotlenienie mózgu, porażenie kończyn
 

Czytaj więcej...

Wachowicz Wiktor

alt
Niedomykalność zastawki mitralnej.
 

Czytaj więcej...

Daszykowska Weronika

alt
Zespół Fallota, atrezja zastawki tętnicy płucnej, anastomozy systemowo płucne, lewostronny łuk aorty

Czytaj więcej...

Łagun Maks

alt
Nieprawidłowy spływ żyły głównej do lewego przedsionka, wada zastawki tętnicy głównej.

Czytaj więcej...

Zacharski Dawid

alt
Przełożenie wielkich tętnic.
 

Czytaj więcej...

Grudzień Pola

alt
VSD, ASD, podwójny łuk aorty, ring naczyniowy.

Czytaj więcej...

Świątkowski Fabian

alt
Przerwany łuk aorty typ C, ubytek przegrody międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Patowski Tomek

alt
Zespół Fallota z atrezją tętnicy płucnej

Czytaj więcej...

Radosz Szymon

alt
Złożona wada serca.
 

Czytaj więcej...

Andrzejewski Kuba

alt
Tetralogia Fallota z atrezją zastawki tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Kosatka Nikodem

alt
DORV ze zwężeniem tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Błaszczyk Kornelia

alt
Zwężenie zastawek, tachykardia, przerośnięte serce.
 

Czytaj więcej...

Doldasiński Eryk

alt
Zespół wydłużonego Qt.
 

Czytaj więcej...

Czapla Julka

alt
Wspólny pień tętniczy.
 

Czytaj więcej...

Gliniecki Filip

Filip Gliniecki
dTGA , duże VSD , ASD , niedomykalność zastawek
 

Czytaj więcej...

Pierożak Ania

alt
SV (LV) DILV (TGA) PVS.
 

Czytaj więcej...

Bugla Wiktoria

alt
Złożona wrodzona wada serca.
 

Czytaj więcej...

Pawlak Kamil

alt
Zwężenie cieśni aorty, hipoplastyczny łuk aorty, ubytek przegrody komór, ubytek przegrody przedsionków typu foramen ovale oraz przetrwały przewód tętniczy Botalla.

Czytaj więcej...

Guminiak Antoni

alt
Serce jednokomorowe, jednoprzedsionkowe.
 

Czytaj więcej...

Gotowalska Weronika

alt
HLHS, DORV, PDA, CoA, MA
 

Czytaj więcej...

Szunke Adam

alt
Hipoplazja Aorty Wstępującej, VSD, ASD II, PDA.
 

Czytaj więcej...

Chabros Mateusz

alt
Zastawkowe i podzastawkowe zwężenie aorty z niedomykalnością aortalną i mitralną.
 

Czytaj więcej...

Jaśkowiak Korneliusz

alt
Kardiomiopatia gąbczasta, ubytki międzykomorowe i międzyprzedsionkowe, przewlekła niewydolność serca.

Czytaj więcej...

Uryga Kacper

alt
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, sztuczna zastawka mitralna.
 

Czytaj więcej...

Bielecka Nikola

alt
Wspólny pień tętniczy. 

Czytaj więcej...

Madej Igor

Igor Madej
Zespół Fallota skrajne zwężenie zastawki tętnicy płucnej
 

Czytaj więcej...

Proń Szymon

alt

HRHS, Przełożenie wielkich naczyń tętniczych, overriding @ stradling zastawki trójdzielnej dwunapływowa lewa komora, ubytek w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Markiewicz Wiktor

alt
Przełożenie wielkich pni tętniczych.
 

Czytaj więcej...

Majek Hubert

alt
Okienko aortalno - płucne; przerwany łuk aorty
 

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider