Walukiewicz Andrzej

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kurak Adam

Adam Kurak

Tetralogia Fallota ze zwężeniem podzastawkowym i zastawkowym, MAPCA, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Pieniak Wiktoria

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa, niewydolność serca nie określona

Czytaj więcej...

Konieczka Mateusz

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Gumowski Jan

alt
Skorygowane przełożenie pni tętniczych, atrezja płuc, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Wegner Maciej

Maciej Wegner
Serce jednokomorowe, dwunapływowa lewa komora, przełożenie wielkich naczyń.

Czytaj więcej...

Domel Michał

altZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Danielski Szymon

alt
Serce jednokomorowe, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, dwunapływowa komora.

Czytaj więcej...

Kupnicki Fabian

altZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Baran Szymon

alt
Atrezja Płucna, Ubytek miedzykomorowy.

Czytaj więcej...

Biernacki Dominik

altTetralogia Fallota z hipoplazją pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Graczyk Adam

alt
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Grzesista Lena

altZłożona wada serca

Czytaj więcej...

Sikora Maja

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kruszyński Julian

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Łaski Mikołaj

altAtrezja zastawki tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Szczepankiewicz Stanisław

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Michalak Jan

altZespół niedorozwoju lewej części serca

Czytaj więcej...

Kordylak Jakub

Jakub Kordylak
CV+CA/AVSD. Malpozycja naczyń. TAPVR typ nadsercowy. PS łagodna. Odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...

Cassani Laura

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Łyczak Jakub

altCałkowity kanał przedsionkowo - komorowy, niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Kubaczyk Wojciech

Wojciech Kubaczyk
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dyda Michał

altZespół heterotaksji, liczne wady rozwojowe serca, tracheostomia.

Czytaj więcej...

Sokołowski Mikołaj

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kula Emil

altZłożona wada serca, mechaniczna zastawka dwudzielna.

Czytaj więcej...

Łazarski Mateusz

Mateusz ŁazarskiZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kępski Jakub

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Masiulis Bartosz

Bartosz Masiulis

Koarktacja aorty (zwężenie cieśni aorty), Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu sinus venosus, nadciśnienie płucne, niedomykalność zastawki trójdzielnej III st.

Czytaj więcej...

Jankowska Lilianna

alt
Atrezja zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Kiendorowicz Jerzy

altUbytek przegrody przedsionkowo-komorowej, nadciśnienie płucne. Zespół Downa.

Czytaj więcej...

Targosz Karolina

alt
Ubytek międzykomorowy, międzyprzedsionkowy, niedomknięcie zastawki.

Czytaj więcej...

Lewandowska Anna

altUbytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Kościńska Blanka

altHipoplazja łuku aorty, koarktacja aorty, ubytek w przegrodzie.

Czytaj więcej...

Adamczyk Michał

alt
Arytmogenna dysplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Dawidowski Paweł

altOkienko aortalno-płucne.

Czytaj więcej...

Pierzchało Karolina

altWrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider