Paprotny Andrzej

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Urbański Arkadiusz

Arkadiusz Urbański
Przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Graczyk Adam

alt
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Marciniak Nadia

Nadia Marciniak
Zespół Ebsteina, zwężenie zastawki tętnicy płucnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Kruszyński Julian

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kalinowska Anna

alt
Wszczepiony stymulator, zastawka trójdzielna.

Czytaj więcej...

Szczepankiewicz Stanisław

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Wąsikowski Kacper

alt
Zarośnięcie zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Kordylak Jakub

Jakub Kordylak
CV+CA/AVSD. Malpozycja naczyń. TAPVR typ nadsercowy. PS łagodna. Odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...

Warchoł Maria

Maria Warchoł
Zmiany neurologiczne, słabe napięcie mięśniowe, zaburzenia połykania.

Czytaj więcej...

Cassani Laura

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Matejuk Szymon

alt
Ubytek przegrody przedsionkowo - komorowej.

Czytaj więcej...

Kubaczyk Wojciech

Wojciech Kubaczyk
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Słomczyńska Paulina

alt

Koarktacja aorty (zwężenie cieśni aorty, CoAo), Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

Czytaj więcej...

Sokołowski Mikołaj

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Święcicka Justyna

Justyna Święcicka
Atrezja zastawki płucnej, podwójne odejśie wielkich naczyń z prawej komory ubytek w przegrodzie miedzykomorowej, dodatkowe połaczenia systemowo-płucne.

Czytaj więcej...

Dutka Rafał

altZłożona wada serca z jednosystemową komorą.
 

Czytaj więcej...

Kępski Jakub

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kalinowski Franciszek

Franciszek Kalinowski
Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego, zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność i zwężenia zastawki dwudzielnej, prawa tętnica podobojczykowa błądząca, niewydolność serca, zwężenie jelita grubego.

Czytaj więcej...

Targosz Karolina

alt
Ubytek międzykomorowy, międzyprzedsionkowy, niedomknięcie zastawki.

Czytaj więcej...

Jankowska Martyna

alt
Kardiomiopatia rozstrzeniowa i ciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Rosiak Kornelia

Kornelia Rosiak
Dekstrowersja, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze, ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Adamczyk Michał

alt
Arytmogenna dysplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Walukiewicz Andrzej

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kurak Adam

Adam Kurak

Tetralogia Fallota ze zwężeniem podzastawkowym i zastawkowym, MAPCA, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Pieniak Wiktoria

Wiktoria Pieniak
Kardiomiopatia rozstrzeniowa, niewydolność serca nie określona.

Czytaj więcej...

Konieczka Mateusz

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Gumowski Jan

Jan Gumowski
Skorygowane przełożenie pni tętniczych, atrezja płuc, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Wegner Maciej

Maciej Wegner
Serce jednokomorowe, dwunapływowa lewa komora, przełożenie wielkich naczyń.

Czytaj więcej...

Domel Michał

altZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Danielski Szymon

alt
Serce jednokomorowe, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, dwunapływowa komora.

Czytaj więcej...

Kupnicki Fabian

Fabian KupnickiZłożona wada serca.

Czytaj więcej...

Baran Szymon

alt
Atrezja Płucna, Ubytek miedzykomorowy.

Czytaj więcej...

Biernacki Dominik

altTetralogia Fallota z hipoplazją pnia płucnego.

Czytaj więcej...F

o

r

u

m

Facebook Slider