Cechowski Przemysław

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dębiński Leon

altUbytki w przegrodzie międzykomorowej, konatacja łuku aorty, przerost mięśnia sercowego, nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Genczelewska Amelia

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Bryks Kacper

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kujawiak Zofia

altAtrezja tętnicy płucnej, ubytek międzykomorowy i międzyprzedsionkowy.

Czytaj więcej...

Miernik Dominik

altZespół wydłużonego QT.

Czytaj więcej...

Szwedek Kacper

altZarośnięta zastawka trójdzielna z ubytkiem w przegrodzie.

Czytaj więcej...

Cybula Kinga

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kępczyński Artur

altWrodzony blok przedsionkowo-komorowy III stopnia.

Czytaj więcej...

Luma Natalia

altTetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Kołodziejczak Kacper

altPojedyncza dwunapływowa komora lewa z 1-transpozycyjnym ustawieniem wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Muś Aleksander

altZespół nerczycowy, zakrzepica zatok żylnych mózgu.

Czytaj więcej...

Leszczyńska Karolina

altKanał przedsionkowo- komorowy z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Kowalewska Karolina

altPrzełożenie pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Świderski Jakub

altZastawkowe zwężenie tętnicy płucnej,dysplastyczna zastawka płucna,drożny otwór owalny,nieprawidłowe odejście tętnic wieńcowych.

Czytaj więcej...

Turewicz Alan

altPrzełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi wypływu lewej komory, ubytek w przegrodzie miedzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Rejent Weronika

altAtrezja tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym, naczynia krążenia obocznego.

Czytaj więcej...

Perczyński Alan

altAtrezja zastawki trójdzielnej i płucnej.

Czytaj więcej...

Mikołajczyk Łucja

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Ojer Nikola

altUbytek przegrody przedsionkowo - komorowej.

Czytaj więcej...

Staśkiewicz Inga

altArytmogenna kardiomiopatia prawej komory serca, zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy.

Czytaj więcej...

Kwiecień Filip

altZarośnięcie zastawki trójdzielnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Wójcik Iga

altNiedomykalność zastawki dwudzielnej, niedomykalność i zwężenie zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Starczewski Tomasz

altPrzerwanie łączności łuku aorty typ B, ubytek przegrody międzykomorowej, dwupłatkowa zastawka aortalna, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu  drugiego.

Czytaj więcej...

Sławiński - Szmyciński Filip

altKrytyczna wada serca, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zarośniecie pnia płucnego, hipoplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Kordeczka Zuzanna

altZespół niedorozwoju lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Berdys Krzysztof

altPrzerwany łuk aorty, przetrwały przewód Botalla, ubytek przegrody komorowej i przedsionkowej.

Czytaj więcej...

Czupryś Franciszek

altZespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Jasińska Wiktoria

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Łukomski Jakub

altSerce jednokomorowe, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Siudak Kamil

altWrodzona sinicza złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Pieńkowska Aleksandra

altUbytek przegrody przedsionkowo - komorowej.

Czytaj więcej...

Cebula Krzysztof

altZarośnięta zastawka aortalna, ubytek przegrody międzykomorowej, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Brol Patryk

Patryk BrolZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Janiszewska Aleksandra

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dąbrowska Oliwia

altAtrezja płucna, całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, hipoplastyczne tętnice płucne, kolaterale aortalno-płucne, wspólna zastawka.

Czytaj więcej...

Pokorski Wiktor

altOdejście obu dużych naczyń z prawej komory, sinica, nieprawidłowe połączenie komorowo tętnicze.

Czytaj więcej...

Szymańska Zuzanna

Szymanska_ZuzannaUbytek kanału przedsionkowo-komorowego oraz przewodu tętniczego i otworu owalnego.

Czytaj więcej...

Szczęk Lena

altCałkowity Nieprawidłowy Spływ Żył Płucnych.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider