Nawolska Maja

Maja NawolskaOdejście obu naczyń z prawej komory o typie zespołu Fallota.

Czytaj więcej...

Maj Kacper

altZwężenie zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Kierepka Bartłomiej

altZłożona wada serca.
 

Czytaj więcej...

Dudek Bartłomiej

altZespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Spiak Nadia

altZespół Niedorozwoju Prawej Części Serca - Zarośnięcie zastawki Trójdzielnej, Ubytek Międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Celiński Wojciech

altWada złożona serca oraz górnych kończyn.

Czytaj więcej...

Lech Franciszek

altZarośnięcie pnia płucnego, lewostronny izomeryzm, niezbalansowany kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Kwiecińska Maja

altNiedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Cap Julian

altZłożona wada serca pod postacią wspólnej komory, hipoplazja prawej zastawki, zwężenie podpłucne i ubytek międzyprzedsionkowy.

Czytaj więcej...

Szczeszek Kacper

altStan po operacji serca trójprzedsionkowego prawego i ubytku przegrody przedsionkowej, Hipoplazja prawej komory.

Czytaj więcej...

Szymański Kacper

altZespół Tausing- Bing

Czytaj więcej...

Rumowski Igor

altHipoplazja łuku aorty, przełożenie pni, ubytek w przegrodzie komór, zwężenie aorty.

Czytaj więcej...

Bogucki Dawid

alt

Ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, drożny przewód tętniczy, wrodzona niedomykalność zastawki aorty, zarośnięcie odbytu.

Czytaj więcej...

Brzyski Mikołaj

alt

 Tetralogia Fallota z hipoplastycznymi tętnicami płucnymi.

Czytaj więcej...

Brzostowska Zuzanna

alt

Ubytek międzyprzedsionkowy z rozszczepem przedniego płatka.

Czytaj więcej...

Dąbrowski Kacper

alt

Zwężenie aorty drogi wypływu z lewej komory i koarktacji aorty.

Czytaj więcej...

Kobielus Mikołaj

alt

Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową, hipoplazja komory prawej, przetrwały przewód tętniczy, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Urbaniak Wojciech

alt
Koarktacja aorty, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, przetrwały przewód tętniczy Botala.

Czytaj więcej...

Witarzyk Dominik

alt

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki przedsionkowo-komorowej, przełożenie wielkich naczyń, zwężenie pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Reszka Mikołaj

alt

Całkowity ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej.

Czytaj więcej...

Marcysiak Antoni

altAtrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym.

Czytaj więcej...

Olszewski Karol

alt

Ubytek międzykomorowy, miedzyprzedsionkowy, przerwany łuk aorty, Zespół di Georga.

Czytaj więcej...

Szopiński Wojciech | Lena Warzyńska

altWojciech Szopiński - Kardiomiopatia przerostowa, zaburzenia rytmu, hipotonia polekowa, blok przedsionkowo-komorowy.
Lena WarzyńskaKardiomiopatia przerostowa, niedomykalność zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Mikołajczyk Szymon

alt

Ubytek przegrody międzykomorowej, inwersja komór, podwójny odpływ z prawej komory z zarośnięciem pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Cielecka Paulina

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, ubytek międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, brak prawej komory.

Czytaj więcej...

Lewicki Mateusz

alt

Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Czytaj więcej...

Biały Piotr

alt

Zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Górska Nina

alt

Mnogie ubytki w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Kluza Antoni

alt

Tetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Kislinger Leon

alt

TGA, przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Pytel Tomasz

alt

Rozszczep kręgosłupa, autyzm.

Czytaj więcej...

Micyk Jowita

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Maksimczuk Weronika

alt

Atrezja zastawki pnia płucnego i hipoplazja prawej komory serca.

Czytaj więcej...

Ignatzy Marta

alt

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider