Piechocka Antonina

alt

 Atrezja zastawki pnia płucnego z masywną niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Gierach Julia

alt

Rozpoznanie- kardiomiopatia restrykcyjna.

Czytaj więcej...

Słaby Kacper

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Szczepanowska Michalina

altUbytek przegrody miedzykomorowej, nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Kłaczek Jan

altZespół Ebsteina, nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe.

Czytaj więcej...

Domagała Lena

alt

Zespół Bland-White-Garlanda. 

Czytaj więcej...

Koza Julia

alt

Przeciek międzykomorowy

Czytaj więcej...

Migoń Filip

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej z zarośnięciem zastawki płucnej i ubytkiem międzyprzedsionkowym.

Czytaj więcej...

Duda Antoni

alt

Wrodzona wada serca pod postacią przełożenia wielkich pni tętniczych, ubytek w przegrodzie miedzykomorowej.

Czytaj więcej...

Wojnarowski Krzysztof

alt

Wspólny pień tętniczny, ubytek międzykowmorowy, Epilepsja, opóźnienie umysłowe, MPD, niedowład połowiczny.

Czytaj więcej...

Całka Piotr

alt

ASD VSD, całkowity blok przedsionkiwo-komorowy, Zespół Kartegenera, heterotaksji, stymulator.

Czytaj więcej...

Szczeszek Maja

alt

DEKSTROCARDIA, DORV, VSD, ASD, CoA, HIPOPLAZJA LV.

Czytaj więcej...

Gugnacki Bartosz

alt

Niedorozwój lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Bochiński Wojciech

alt

Wspólny pień tętniczy. 

Czytaj więcej...

Krasiński Marek

alt

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Tracz Aleksandra

alt

Blok przedsionkowo-komorowy III st. 

Czytaj więcej...

Kunicki Mikołaj

alt

Hipoplazja prawej komory, restrykcyjny otwór owalny, atrezja zastawki trójdzielnej, przełożenie wielkich pni tętniczych, niedorozwój łuku aorty.

Czytaj więcej...

Sigorska Zuzanna

alt

Zespół wydłużonego odcinka QT.

Czytaj więcej...

Zaremba Aleksander

alt

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory, ubytek w przegrodzie międzykomorowej , zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Janik Michał

alt

Liczne mięśniowe ubytki przegrody międzykomorowej, zwężenie zastawki tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Litowczyk Michał

alt

Zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej, dwuujściowa prawa komora z ubytkiem przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Wesołowska Nikola

alt

Zespół lewostronnego izomeryzmu, całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, odejscie naczyń tętniczych z prawej komory, Zespół Fallota.

Czytaj więcej...

Wachowicz Zuzanna

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Mańkowska Zofia

alt

Hipoplazja prawej komory serca, atrezja zastawki trójdzielnej, przełożenie wielkich naczyń, hipoplazja łuku aorty i cieśni, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Kaczyński Filip

alt

Zespół Fallota + dysplazja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Gidaszewski Oskar

alt

Transpozycja wielkich naczyń, atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Cierpica Kacper

alt

Zespół heterotaksji, prawostronny Izomeryzm.

Czytaj więcej...

Kołodziej Maja

alt

HLHS z prawą tętnicą podobojczykową błądzącą oraz żyłą główną górną dodatkową lewą uchodzącą do zatoki wieńcowej.

Czytaj więcej...

Kamysz Agnieszka

alt

Wspólny pień tętniczy.

Czytaj więcej...

Kaźmierczak Eliza

alt

Zespół Wolffa-Parkinsona-white'a, ubytek przegrody miedzyprzedsionkowej, blok przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Lemańska Maja

alt

Hipoplazja AOV + SA + HAA + VSD + ASD.

Czytaj więcej...

Zdanikowski Kacper

alt

Zwężenie aorty, wymiana zastawki.

Czytaj więcej...

Bilecka Helena

alt

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Kieloch Tobiasz

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Mianowany Mateusz

alt

Zespół niedorozwoju lewej komory serca, hipoplazja lewej komory.

Czytaj więcej...

Leszko Franciszek

Franciszek Leszko

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...F

o

r

u

m

Facebook Slider