Brzostowska Zuzanna

alt

Ubytek międzyprzedsionkowy z rozszczepem przedniego płatka.

Czytaj więcej...

Dąbrowski Kacper

alt

Zwężenie aorty drogi wypływu z lewej komory i koarktacji aorty.

Czytaj więcej...

Wojnarowski Krzysztof

alt

Wspólny pień tętniczny, ubytek międzykowmorowy, Epilepsja, opóźnienie umysłowe, MPD, niedowład połowiczny.

Czytaj więcej...

Kobielus Mikołaj

alt

Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową, hipoplazja komory prawej, przetrwały przewód tętniczy, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Szczeszek Maja

alt

DEKSTROCARDIA, DORV, VSD, ASD, CoA, HIPOPLAZJA LV.

Czytaj więcej...

Witarzyk Dominik

alt

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki przedsionkowo-komorowej, przełożenie wielkich naczyń, zwężenie pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Reszka Mikołaj

alt

Całkowity ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej.

Czytaj więcej...

Olszewski Karol

alt

Ubytek międzykomorowy, miedzyprzedsionkowy, przerwany łuk aorty, Zespół di Georga.

Czytaj więcej...

Krasiński Marek

alt

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Mikołajczyk Szymon

alt

Ubytek przegrody międzykomorowej, inwersja komór, podwójny odpływ z prawej komory z zarośnięciem pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Sigorska Zuzanna

alt

Zespół wydłużonego odcinka QT.

Czytaj więcej...

Cielecka Paulina

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, ubytek międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, brak prawej komory.

Czytaj więcej...

Janik Michał

alt

Liczne mięśniowe ubytki przegrody międzykomorowej, zwężenie zastawki tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Lewicki Mateusz

alt

Kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Czytaj więcej...

Wesołowska Nikola

Nikola Wesołowska

Zespół lewostronnego izomeryzmu, całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, odejscie naczyń tętniczych z prawej komory, Zespół Fallota.

Czytaj więcej...

Górska Nina

alt

Mnogie ubytki w przegrodzie międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Mańkowska Zofia

alt

Hipoplazja prawej komory serca, atrezja zastawki trójdzielnej, przełożenie wielkich naczyń, hipoplazja łuku aorty i cieśni, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Kislinger Leon

alt

TGA, przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Gidaszewski Oskar

alt

Transpozycja wielkich naczyń, atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Micyk Jowita

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kołodziej Maja

alt

HLHS z prawą tętnicą podobojczykową błądzącą oraz żyłą główną górną dodatkową lewą uchodzącą do zatoki wieńcowej.

Czytaj więcej...

Ignatzy Marta

alt

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Lemańska Maja

alt

Hipoplazja AOV + SA + HAA + VSD + ASD.

Czytaj więcej...

Bilecka Helena

alt

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Mianowany Mateusz

alt

Zespół niedorozwoju lewej komory serca, hipoplazja lewej komory.

Czytaj więcej...

Piechocka Antonina

alt

 Atrezja zastawki pnia płucnego z masywną niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Gierach Julia

alt

Rozpoznanie- kardiomiopatia restrykcyjna.

Czytaj więcej...

Słaby Kacper

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Szczepanowska Michalina

altUbytek przegrody miedzykomorowej, nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Kłaczek Jan

altZespół Ebsteina, nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe.

Czytaj więcej...

Domagała Lena

alt

Zespół Bland-White-Garlanda. 

Czytaj więcej...

Koza Julia

alt

Przeciek międzykomorowy

Czytaj więcej...

Migoń Filip

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej z zarośnięciem zastawki płucnej i ubytkiem międzyprzedsionkowym.

Czytaj więcej...

Duda Antoni

alt

Wrodzona wada serca pod postacią przełożenia wielkich pni tętniczych, ubytek w przegrodzie miedzykomorowej.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider