Całka Piotr

alt

ASD VSD, całkowity blok przedsionkiwo-komorowy, Zespół Kartegenera, heterotaksji, stymulator.

Czytaj więcej...

Gugnacki Bartosz

alt

Niedorozwój lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Borzejewicz Victoria

altNiedorozwój lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Bochiński Wojciech

alt

Wspólny pień tętniczy. 

Czytaj więcej...

Zakaszewski Jakub

Jakub ZakaszewskiUbytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Nogaj Norbert

alt

Tetralogia Fallota. 

Czytaj więcej...

Stasz Jan

altZespół Fallota.
 

Czytaj więcej...

Tracz Aleksandra

alt

Blok przedsionkowo-komorowy III st. 

Czytaj więcej...

Kaczmarczyk Oliwia

altCzęstoskurcz nadkomorowy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.
 

Czytaj więcej...

Kunicki Mikołaj

alt

Hipoplazja prawej komory, restrykcyjny otwór owalny, atrezja zastawki trójdzielnej, przełożenie wielkich pni tętniczych, niedorozwój łuku aorty.

Czytaj więcej...

Brzezińska Amelia

alt

Serce jednokomorowe, zespół Heterotaksji.

Czytaj więcej...

Zaremba Aleksander

alt

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory, ubytek w przegrodzie międzykomorowej , zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Litowczyk Michał

alt

Zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej, dwuujściowa prawa komora z ubytkiem przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Wachowicz Zuzanna

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Kaczyński Filip

alt

Zespół Fallota + dysplazja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Cierpica Kacper

alt

Zespół heterotaksji, prawostronny Izomeryzm.

Czytaj więcej...

Szymczyk Szymon

alt

Złożona wrodzona sinicza wada serca, zespół heterotaksji, całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

Czytaj więcej...

Kamysz Agnieszka

alt

Wspólny pień tętniczy.

Czytaj więcej...

Lipska Karolina

alt

Wrodzony całkowity blok przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Kaźmierczak Eliza

alt

Zespół Wolffa-Parkinsona-white'a, ubytek przegrody miedzyprzedsionkowej, blok przedsionkowo-komorowy.

Czytaj więcej...

Zdanikowski Kacper

alt

Zwężenie aorty, wymiana zastawki.

Czytaj więcej...

Król Kajetan

Król KajetanDekstrowersja, izomeryzm lewoprzedsionkowy, niezbalansowany ubytek przedsionkowo-komorowy ze skrajnym niedorozwojem prawej komory, wspólny przedsionek, zarośnięcie pnia płucnego, przerwanie żyły głównej dolnej z kontynuacją przez żyłę nieparzystą.

Czytaj więcej...

Kieloch Tobiasz

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Ziobro Jakub

alt

 Zespół prawostronnego izomeryzmu.

Czytaj więcej...

Leszko Franciszek

Franciszek Leszko

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Samborski Szymon

alt

Hipoplazja lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Śramkiewicz Wincent

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, ubytek międzyprzedsionkowy, ubytek międzykomorowy, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Włodek Marcel

alt

Dwunapływowa pojedyncza komora, niedorozwój lewej części serca, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Piątek Mateusz

alt

Atrezja tętnicy płucnej, VSD, MAPCAS, Tetralogia Fallota.

Czytaj więcej...

Klimczyk Dominik

alt

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, mały resztowy VSD.

Czytaj więcej...

Duda Mikołaj

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca

Czytaj więcej...

Grądzki Michał

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, pojedyncza komora serca.

Czytaj więcej...

Kuchna Karol

alt

Serce jednokomorowe - złożona wada serca.

Czytaj więcej...

Kwiatosz Lena

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek przegrody miedzykomorowej, zarośnięcie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Cerajewska Lena

alt

Tetralogia Fallota z atrezją tętnicy płucnej i naczyń krążenia obocznego.

Czytaj więcej...

Strycharz Karol

Karol Strzycharz

Zespół Fallota, atrezja zastawki tętnicy płucnej, drożny przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Łacek Laura

alt

Zespół Fallota, pierścień naczyniowy.

Czytaj więcej...

Maciejewska Julia

alt

Atrezja zastawki trójdzielnej, serce jednokomorowe, ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Orlicka Julia

alt

Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Feluś Kordian

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Sekuła Wiktor

alt

Zespół Ebsteina, kardiomiopatia.

Czytaj więcej...

Wasilewski Filip

alt

Zespół hipoplazji lewej części serca.

Czytaj więcej...

Halicki Marcel

Marcel HalickiNiedorozwój lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Kijewski Kacper

alt

Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej, zespół Ebsteina, skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych, dekstrokardia z dekstrowersją, napadowy częstoskurcz nadkomorowy.

Czytaj więcej...F

o

r

u

m

Facebook Slider