Kowalska Maja

Maja Kowalska

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, przetrwały przewód tętniczy, sztuczna zastawka mitralna, Zespół Downa.

Czytaj więcej...

Gulbinowicz Filip

alt

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory, niedomykalność zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Gardzińska Izabela

alt
Podwójne odejście wielkich tętnic z prawej komory z malpozycją wielkich pni tętniczych, ubytek międzykomorowy.

Czytaj więcej...

Dobrzelecki Mikołaj

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca z zarośnięciem zastawki dwudzielnej i zarośnięciem zastawki aortalnej.

Czytaj więcej...

Gołębiewska Aleksandra

alt

Zespół Heterotaksji, Ubytek międzykomorowy, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Rzeszutek Łukasz

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Dudek Igor

alt
Przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Korycki Igor

Igor Korycki
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Baranek Michalina

alt

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej, zwężenie pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Terpiński Sebastian

alt
Artezja Tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Liwińscy Jakub i Mateusz

alt

Mateusz Liwiński - zespół chorej zatoki, bradykardia zatokowa 

Jakub Liwiński - tętniak IVS, niedomykalność aortalna drugiego stopnia, wydłużone QRC, nieregularny rytm

Czytaj więcej...

Wójcik Emil

alt

Wrodzona wada serca pod postacią podwójnego odejścia naczyń z prawej komory, ubytku w przegrodzie komór oraz wielopoziomowym zwężeniem tętnicy płucnej. 

Czytaj więcej...

Bajdak Amelia

alt
Zwężenie cieśni aorty, nadciśnienie wtórne.

Czytaj więcej...

Parandyk Filip

alt
Nieprawidłowe ujście żył płucnych.

Czytaj więcej...

Zawodna Laura

alt
Zespół hipoplazji lewego serca.

Czytaj więcej...

Wardowski Filip

alt
Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVD) do prawego przedsionka, ASD, niedomykalność zastawki, tętnicze nadciśnienie płucne.

Czytaj więcej...

Galińska Hanna

alt
Hipoplazja zastawki mitralnej, aortalnej i łuku aorty, ubytek przegrody komór.

Czytaj więcej...

Włudarczyk Zofia

alt
Hipoplazja lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Dziarmaga Wiktor

alt
Podwójny napływ do pojedynczej komory, zarośnięcie pnia płucnego, TGA.

Czytaj więcej...

Sojka Leon

alt
Ubytek przegrody przedsionków typu sinus z częściowym nieprawidłowym spływem żył płucnych.

Czytaj więcej...

Gargasz Nadia

alt
Hipoplazja łuku aorty, koarktacja łuku aorty, ubytki międzykomorowe, przetrwały przewód tętniczy.

Czytaj więcej...

Tyliba Alan

alt
Zespół niedorozwoju lewego serca.

Czytaj więcej...

Szuchnik Antonina

alt
Zespół niedorozwoju lewej części serca.

Czytaj więcej...

Dycha Kacper

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Gizińska Łucja

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych, atrezja zastawki tętnicy płucnej, zwężenie tętnicy płucnej, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, drożny przewód tętniczy, nieprawidłowa zastawka trójdzielna.

Czytaj więcej...

Płachta Jagoda

alt

Dwunapływowa lewa komora (DILV), odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory, dwie żyły główne górne, dekstrokardia i odwrócenie trzewi.

Czytaj więcej...

Kokociński Kacper

alt

Ubytek przegrody przedsionkowo- komorowej, niedomykalność zastawki dwudzielnej, obecność protez zastawek serca, blok przedsionkowo- komorowy zupełny.

Czytaj więcej...

Łabędź Wiktoria

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej, hipoplazja prawej komory, ubytek przegrody międzykomorowej i miedzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Sobieraj Franciszek

alt
HLHS ze stenozą zastawki mitralnej i aortalnej.

Czytaj więcej...

Zaim Laura

alt
Stenoza aortalna, niedomykalność IV stopnia, infekcyjne zapalenie wsierdzia.

Czytaj więcej...

Traczyk Wiktor

alt
Ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Ważydrąg Antoni

altL-traspozycja wielkich naczyń, blok przedsionkowo komorowy.

Czytaj więcej...

Maziarz Zofia

alt
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu secundum.

Czytaj więcej...

Karczewski Szymon

altWrodzona wada serca pod postacią przełożenia wielkich pni tętniczych, ubytek w przegrodzie międzykomorowej oraz atrezja tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Król Liliana

altUbytek międzykomorowy i niewydolność serca.

Czytaj więcej...

Rubaj Franciszek

alt
Tetralogia Fallota, hipoplazja tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Zając Jan

altPrzełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Kobojek Dawid

alt
Skrajne zwężenie zastawki tętnicy płucnej oraz hipoplazja prawej komory serca.

Czytaj więcej...

Poziarska Alicja

altIzomeryzm lewego przedsionka, ubytek przegrody przedsionkowo- komorowej, dekstrokardia.

Czytaj więcej...

Rochewicz Oskar

alt
Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze.

Czytaj więcej...

Ulejczyk Amelia

alt
Ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Kawka Antonina

Antonina KawkaBlok przedsionkowo- komorowy zupełny, Kardiomiopatia rozstrzeniowa, Long QT.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider