Gadomski Wiktor

altTaussing- Bing- przełożenie naczyń, hypoplastyczny łuk aorty, duży ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Kamińska Wiktoria

altHipoplazja komory prawej, tętnicy płucnej, ubytek międzyprzedsionkowy, anomalia  Ebsteina.

Czytaj więcej...

Stybel Barbara

alt
Hipoplazja lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Gach Bartosz

altDextrocardia, zwężenie pnia płucnego, odejście obu naczyń z jednej komory.

Czytaj więcej...

Kozdra Maria

alt
Atrezja zastawki trójdzielnej.

Czytaj więcej...

Konicki Dominik

altZarośnięcie zastawki tętnicy płucnej oraz ubytku przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Górkiewicz Nataniel

alt

Tetralogia Fallota, Aatezja tętnicy płucnej, hipoplazja pnia tętnicy płucnej.

Czytaj więcej...

Goraj Nikola

altCałkowity kanał przedsionkowo - komorowy.

Czytaj więcej...

Sząszor Maria

alt
Zespół hipoplazji lewego serca.

Czytaj więcej...

Bieńkowska Kinga

alt
Zarośnięcie prawej zastawki przedsionkowo- komorowej, zwężenie pnia płucnego, pojedyńcza komora (AT).

Czytaj więcej...

Żerko Jerzy

alt
Zespół prawostronnego izomeryzmu, wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, przełożenie wielkich pni tętniczych, zwężenie aorty pnia płucnego i zwężenie pnia płucnego w trzech miejscach.

Czytaj więcej...

Smoleński Wojciech

alt
Dwunapływowa komora prawa z L- transpozycyjnym ustawieniem naczyń, hipoplazja łuku aorty

Czytaj więcej...

Siwicki Antoni

alt
Odejście obu naczyń z prawej komory, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Pabian Marcel

alt
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Kępka Jakub

alt

Zwężenie wyjście tętniczego, ubytek międzykomorowy, niewydolność serca.

Czytaj więcej...

Borowiak Wiktor

alt
Serce trójprzedsionkowe, niewydolność serca nie określona, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Czytaj więcej...

Piosik Leon

alt

Tetralogia Fallota, atrezja pnia płucnego z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej ,unaczynienie płuc z naczyń krążenia obocznego.
  

Czytaj więcej...

Świercz Marcel

alt
Artezja zastawki aortalnej, hipoplazja aorty wstępującej i łuku aorty. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Napływowy ubytek przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Nowakowska Maja

alt
Całkowite nieprawidłowe ujście żył płucnych.

Czytaj więcej...

Richert Antonina

alt

Zespół hipoplazji lewego serca.
  

Czytaj więcej...

Cichocka Barbara

alt
Zespół Taussig- Bing z hipoplazją łuku aorty.

Czytaj więcej...

Król Antoni

alt

Dektrokardia, SV-TA, VSD, ASD, L-TGA, COA
  

Czytaj więcej...

Gocel Dominika

alt
Korekcja wspólnego kanału przedsionkowo- komorowego, niedomykalność zastawki lewsostronnej znacznego stopnia (III/IV).

Czytaj więcej...

Smagowski Oskar

alt

Zespół niedorozwoju lewego serca.
  

Czytaj więcej...

Sobierajscy Marta i Mateusz

alt

Sobierajski Mateusz - Ubytek przegrody międzykomorowej i ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Sobierajska Marta – Ubytek przegrody komór oraz zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Breś Szymon

alt

Zespół Brugadów.
  

Czytaj więcej...

Strużyna Paulina

alt
Wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic.

Czytaj więcej...

Wieliczko Maciej

alt

Przerwany łuk aorty typ B, ubytek przegrody międzykomorowej, międzyprzedsionkowej, zespół Di George'a .  

Czytaj więcej...

Witoń Bartosz

alt
Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy i ubytek miedzyprzedsionkowy.

Czytaj więcej...

Kordas Milena

alt

Niedomykalność zastawki mitralnej.
  

Czytaj więcej...

Cielniaszek Zuzanna

alt
SDD-TGA, przełożenie dużych naczyń.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Gabriel

alt

Zrośnięcie zastawki tętnicy płucnej, przełożenie wielkich naczyń.
 

Czytaj więcej...

Urban Błażej

alt
Wrodzona wada serca, dwuujściowa prawa komora, atrezja zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Niedźwiecka Maria

alt
Nadciśnienie płucne, powiększone serce.

Czytaj więcej...

Pisarek Filip

Filip Pisarek
Atrezja zastawki trójdzielnej HRHS.

Czytaj więcej...

Gąsiorowski Oskar

alt
Wrodzona sinicza wada serca pod postacią zarośnięcia zastawki płucnej.

Czytaj więcej...

Śledziński Marcel

alt

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego.
  

Czytaj więcej...

Matusik Maja

alt

Zespół niedorozwoju prawej części serca.

Czytaj więcej...

Mendak Kacper

alt

Atrezja zastawki płucnej, wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, całkowity podprzeponowy nieprawidłowy spływ żył płucnych, dwuodpływowa prawa komora.

Czytaj więcej...

Rudzki Bartosz

alt

Wrodzona wada serca pod postacią hipoplazji lewej komory, spadochronowej zastawki dwudzielnej, ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Koarktcja aorty, hipoplazja łuku aorty.

Czytaj więcej...

Toporowski Tomasz

alt

Tetralogia Fallota  + MAPCA + Zespół Di George'a.
  

Czytaj więcej...

Gwóźdź Hubert

alt

Przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Bukowska Zofia

alt

Dwuujściowa prawa komora, atrezja zastawki tętnicy płucnej, DORV.
  

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider