Potrzebują pomocy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców Fundacja Serce Dziecka prowadzi zbiórki celowe środków na konkretne dziecko i na konkretny ośrodek zdrowia.

Środki pozyskiwane w ramach zbiórek celowych prowadzonych na rzecz dzieci są przeznaczane na finansowania leczenia i rehabilitacji dzieci z wadami serca. Środki pozyskane na rzecz ośrodków zdrowia są przeznaczone na pokrycie kosztów i wyposażenie służące bezpośrednio dzieciom i ich rodzicom i podnoszące jakość i komfort pobytu w szpitalu.

Jeżeli jesteście rodzicami /opiekunami dziecka z wadą serca i chcielibyście założyć zbiórkę celową dla swojego dziecka, prosimy wypełnić Formularz Informacyjny. (Więcej informacji w zakładce 'Potrzebujesz pomocy')

Wypełniony formularzy wraz z ostatnim wypisem ze szpitala oraz zaświadczeniem o zarobkach prosimy przesłać na adres Fundacji (ul. Narbutta 27/1 02-536 Warszawa).

Środki pozyskiwane w ramach zbiórek celowych prowadzonych na rzecz dzieci są przeznaczane na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z wadami serca.

Skalmowski Fabian

Fabian Skalmowski
Stanoza aortalna ze znacznie upośledzoną funkcją lewej komory serca.
 

Czytaj więcej...

Majewski Jeremi

Jeremi Majewski
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Misiek Natalia

Natalia Misiek
Dwunapływowa lewa komora.
 

Czytaj więcej...

Lewandowski Łukasz

Łukasz Lewandowski
Kardiomiopatia przerostowa.

Czytaj więcej...

Lesiuk Szymon

Szymon Lesiuk
Zwężenie zastawki mitralnej, koarktacja aorty, histiocytoza kości.
 

Czytaj więcej...

Szymańska Małgorzata

Małgorzata Szymańska
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Klich Krzysztof

Krzysztof Klich
Ubytek przegrody międzykomorowej, niedomykalność zastawki aortalnej.
 

Czytaj więcej...

Shatska Jan

Jan ShatskaAtrezja zastawki płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej.
 

Czytaj więcej...

Ziółkowski Marcuez

Marcuez Ziółkowski
Zespół niedorozwoju lewego serca, padaczka, niedoczynność tarczycy.

Czytaj więcej...

Wróblewski Alan

altZłożona wada serca. 
 

Czytaj więcej...

Kosińska Gabriela

Gabriela Kosińska

Przełożenie wielkich naczyń, d-TGA, ASD, PDA.

Czytaj więcej...

Czaja Nikodem

Nikodem Czaja
Ubytek przegrody międzykomorowej, zwężenie cieśni aorty.

Czytaj więcej...

Korczak Jadwiga

Jadwiga Korczak
Tętniak okołobłoniasty przegrody międzykomorowej z małymi ubytkami. 

Czytaj więcej...

Dubanik Jakub

Jakub Dubanik

Wada serca, po wszczepieniu LVAD, po wymianie zastawki mitralnej.

Czytaj więcej...

Pruszkowski Ignacy

Ignacy Pruszkowski
Podwójne odejście naczyń z prawej komory ze zwężeniem tętnicy płucnej.
 

Czytaj więcej...

Koprowska Zofia

Zofia Koprowska

Dwuujściowa prawa komora serca, ubytek międzykomorowy i międzyprzedsionkowy, niedorozwój lewej komory serca.

Czytaj więcej...

Joachimiak Patryk

Patryk Joachimiak
Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy, niezbalansowany po stronie lewej.
 

Czytaj więcej...

Biedny Alan

Alan Biedny
Dekstrowersja, hemodynamiczna pojedyncza komora.
 

Czytaj więcej...

Pazoła Wiktoria

Wiktoria Pazoła

Zespól Blanda Withe'a Garlanda.

Czytaj więcej...

Jobda Karolina

Karolina Jobda
Ubytek przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki mitralnej, koarktacja aorty.
 

Czytaj więcej...

Kozik Weronika

Weronika Kozik

Ubytki międzykomorowe i międzyprzedsionkowe, zwężona aorta.

Czytaj więcej...

Szajstek Nikodem

Nikodem Szajstek
Tetralogia Fallota.
 

Czytaj więcej...

Adamczyk Kasjan

Kasjan Adamczyk

Wspólny pień tętniczy z ubytkiem przegrody międzykomorowej.

Czytaj więcej...

Domurad Franciszek

Franciszek Domurad
Zespół niedorozwoju lewego serca.
 

Czytaj więcej...

Jagieło Jakub

Jakub Jagieło

Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Kareh Patryk

Patryk Kareh
Tetralogia Fallota.
 

Czytaj więcej...

Zieliński Hubert

Hubert Zieliński

Tetralogia Fallota, agenezja zastawki tętnicy płucnej, atrezja pnia płucnego.

Czytaj więcej...

Rękoś Gabriel

Gabriel Rękoś
Tetralogia Fallota.
 

Czytaj więcej...

Bartosz Olcoń

Bartosz Olcoń

Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych.

Czytaj więcej...

Halewicz Adrian

Adrian Halewicz
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, przełożenie pni Tętniczych.

Czytaj więcej...

Piasek Patrycja

Patrycja Piasek

Przerostowa kardiomiopatia z zawężaniem dróg odpływu lewej komory.

Czytaj więcej...

Dorobek Mateusz

Mateusz Dorobek
Wspólny kanał przedsionkowo - komorowy z jedną zastawką.
 

Czytaj więcej...

Affek Marta

Marta Affek

Zarośnięcie zastawki pnia płucnego.

Czytaj więcej...Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider