Tumidajewicz Karol

alt
Zespół Fallota- skrajne zwężenie tętnic płucnych, nadciśnienie płucne- TOF.
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Jesteśmy rodzicami Karolka

Karolek  urodził się 25.09.2013 r. i tego samego dnia w stanie ciężkim został przyjęty do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w ?Prokocimiu- Kraków. Rozpoznanie:Wrodzona wada serca; zespół Fallota. Zwężenie zastawki pnia płucnego. Hypoplazja obu t.t. płucnych. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej t.2. Ubytek przegrody międzykomorowej Naturalna anastomoza systemowo-płucna. Zwężenie drogi wypływu z komory prawej - 3mm.

Karol żyje dzięki operacjom i zabiegom przeprowadzonym przez Zespół Lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala w   Prokocimiu- tj.
Sp obustronnej odmie prężnej w okresie noworodkowym
Sp komisurotomii zastawki pnia płucnego + prawostronne zespolenie systemowo-płucne (26.09.2013)
Sp usunięciu RBTS + plastyka prawej t. płucnej  + implantacja stentów do obu tt płucnych (27.09.2013)
Sp.cewnikowaniu serca + angiokardiografia: (14.10.2013)
Sp.fiberobronchoskopii:  (27.11.2013). 

Sp.cewnikowaniu serca  + angiokardiografia (26.05.2014.)

alt alt

 

Karolek był leczony w Szpitalu 6 miesięcy  obecnie przebywa w domu pod opieką Domowego Hospicjum, ma ustalony termin planowej kontrolnych badań w Szpitalu ii ustalenia dalszego postępowania

Karol aby żyć musi przejść w tym roku  kolejną operację dającą szansę życia.
Nie jesteśmy w stanie sami pokryć kosztów  leczenia naszego synka , dlatego prosimy  o pomoc "dar serca" ofiarodawców.

Za pomoc w ratowaniu życia naszego synka serdecznie dziękujemy. Rodzice Karolka.

 Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Karola.


Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa
 
Nr konta na wpłaty złotowe PL

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272

SWIFT BIGBPLPW
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 6667 Karol Tumidajewicz
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 6667 Karol Tumidajewicz


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider