Widła Adrian

Adrian Widła
Wada złożona.

 

 

Adrian ma 9 lat. Urodził się z złożona wadą serca o typie pojedynczej komory. Dwuodpływowa prawa komora, hipoplazja lewej komory serca, malpozycja głównych pni tętniczych, atrezja zastawki mitralnej. Przetrwała żyła czczą górną lewą uchodzącą do zatoki wieńcowej, stan po bandingu tętnicy płucnej, niedoczynność tarczycy, padaczka, FAS, deformacja klatki piersiowej, kręcz szyjny. Od 1 września jest uczniem I klasy Szkoły Podstawowej. Ma orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o kształceniu specjalnym i orzeczenie o nauczaniu indywidualnym -obecnie w domu  z uwagi na niestabilny stan po operacji.

Rodzice biologiczni zaprzestali leczenia kardiologicznego w lipcu 2011 r. W 2013  roku wraz ze starszymi siostrami trafiłem do pogotowia rodzinnego a od 11.10.2013r. zamieszkałem u  Rodziny Zastępczej Zawodowej Specjalistycznej. Miałem 5 lat, wagę 11.5 kg oraz 92 cm wzrostu. Moja mama zastępcza już 14-stego października leżała ze mną na oddziale kardiologii dziecięcej we Wrocławiu na zabiegu cewnikowania. Stan był ciężki z uwagi na zaniedbania ze strony rodziców w leczeniu i niedożywienie, żyły nie były wykształcone (brak możliwości implantacji stentu). Zalecenia: utyć, urosnąć. Dzięki wielkiej trosce i zaangażowaniu rodziców zastępczych już w czerwcu 2014r. urosłem 5 cm i miałem wstawione dwa stenty. W lutym 2015 roku przeszedłem pierwszy zabieg operacyjny Glenna we Wrocławiu a w dniu 29 kwietnia 2017 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zabieg Fontan.

Dzięki przebytej  operacji Fontana tylko teraz mam jedyną szansę, że w okresie 2-3 lat dogonię swoich rówieśników pod względem wagi jak i wzrostu, ale pod warunkiem , że będą spełnione zalecenia lekarskie.  Moje leczenie moje i rehabilitacja są bardzo kosztowne.

 

 Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na dalsze leczenie Adriana.
 
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 Warszawa

Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272

SWIFT BIGBPLPW 
 
koniecznie z dopiskiem: ZC 8306 Adrian Widła
 
1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT,
w którym należy podać:
 KRS 0000266644
a w polu informacji dodatkowych: ZC 8306 Adrian Widła


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider