Jeżeli jesteście rodzicami/opiekunami dziecka z wadą serca, przewidujecie długotrwałe i kosztowne leczenie i rehabilitację, a wasze własne możliwości finansowe są niewystarczające do pokrycia takich kosztów i chcielibyście prowadzić zbiórkę środków na leczenie swojego dziecka (zbiórka celowa) prosimy wypełnić Formularz informacyjny.


Wypełniony formularz wraz z ostatnim wypisem ze szpitala (a w przypadku jeśli nie macie wypisu, jakimkolwiek zaświadczeniem lekarskim, ze dziecko ma wadę serca / ma się urodzić z wadą serca) oraz zaświaredczeniem o zarobkach prosimy przesłać na adres Fundacji (ul. Narbutta 27/1 02-536 Warszawa). 

W przypadku ubiegania się o prowadzenie zbiórki celowej formularz musi zostać przesłany do Fundacji w postaci papierowej, podpisanej przez Państwa, ale przesłanie skanu dokumentu mailem przyśpieszy proces zawarcia umowy.
Przesłanie Formularza informacyjnego, z zaznaczeniem chęci prowadzenia zbiórki celowej na dziecko, oznacza zapoznanie się z Regulaminem prowadzenia i rozliczania zbiorek celowych (Regulamin) oraz Umową prowadzenia zbiórki celowej. Na podstawie tego formularza przygotowywana jest i wysyłana do podpisu Umowa zbiórki. 

Uwaga - do rozpoczęcia zbiórki wystarczy mailowe potwierdzenie zgody na otwarcie zbiórki, natomiast wypłata środków może nastąpić dopiero po wpływie do Fundacji Umowy wraz z oryginałami dokumentów, o których mowa powyżej.

Opiekunowie powinni również, jak najszybciej, przysłać opis - historię dziecka, na co będą przeznaczone środki i przynajmniej jedno zdjęcie dziecka do umieszczenia na stronie w opisach podopiecznych. Na stronie są podawane dane - imię i nazwisko dziecka, wada, opis , cel zbiórki. Środki pozyskiwane w ramach zbiórek celowych prowadzonych na rzecz dzieci są przeznaczane na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci z wadami serca.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać pocztą na adres:
Fundacja Serce Dziecka, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa


Korespondencję mailową prosimy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , koniecznie z podaniem w tytule maila numeru zbiórki i kodu literowego (jeśli zostały nadane), imienia i nazwiska dziecka i np. ZC-6001 (KOWJAN) Jan Kowalski

Wysyłanie maili w sprawach zbiórek na inne adresy lub z brakiem danych w tytule opóźnia ich realizację.

Fundacja przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. Uzyskała zgodę GIODO na prowadzenie i przetwarzanie bazy danych osobowych rodziców i dzieci. Dokumenty podlegają zabezpieczeniom i ochronie danych osobowych. Dane uzyskane w ten sposób są wykorzystane do celów realizacji wniosków o pomoc, umów o prowadzenie zbiórek celowych oraz w zakresie w jaki w Formularzu informacyjnym opiekunowie wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Opiekunowie mają prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia danych osobowych z bazy Fundacji.

Prowadzący zbiórkę w geście solidarności z innymi podopiecznymi przekazują część wpływów - od 5%, na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji, zwłaszcza pomocy innym dzieciom i wsparcia ośrodków medycznych leczących dzieci z wadą serca. Z środków tych są wypłacane pomoce dla dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie prowadzić zbiórki, a na ogół są w gorszej sytuacji finansowej niż prowadzący zbiórki. Z środków tych są również wypłacane pomoce dla prowadzących zbiórki, w przypadku braku środków a konto przyszłych wpływów, a w przypadku braku takich wpływów, może być pomocą bezzwrotną. Z środków zadeklarowanych na ośrodki medyczne są kupowane sprzęty medyczne i podnoszące komfort przebywania dzieci i ich rodziców na oddziale w trakcie hospitalizacji.

Koszty prowadzenia zbiórek - obejmują koszty wynagrodzeń dla pracowników obsługujących  rozliczających zbiórki, koszty usług bankowych, księgowych, koszty biurowe i ogólno administracyjne. Co do zasady są pokrywane z środków własnych Fundacji, chyba, że po rozdysponowaniu środków, o których mowa powyżej, z puli 5% przekazywanych na realizację celów statutowych Fundacji pozostaną nierozdysponowane kwoty, to mogą uzupełnić środki przeznaczone na obsługę zbiorek.Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider