INFORMACJE O RODZICACH (OPIEKUNACH)

Matka (Opiekun) – dane adresowe

Ojciec (Opiekun) – dane adresowe podać jeśli inne niż matki

INFORMACJE O DZIECKU Z WADĄ SERCA

DIAGNOZA I OPERACJE

BIEŻĄCA OPIEKA KARDIOLOGICZNA

CZEGO RODZICE OCZEKUJĄ OD FUNDACJI

Finansowania leczenia, rehabilitacji
Użyczenia sprzętu
Bieżących informacji o działaniach i akcjach
Informacji o wadzie serca i leczeniu
Udziału w spotkaniach w Warszawie
Wspólnych wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych

W CZYM RODZICE CHCIELI BY POMÓC FUNDACJI

Organizacja spotkań i innych akcji
Pomoc przy stronie www, forum, FB itp.
Pomoc przy pracach biurowych, korespondencji itp.
Pisanie artykułów/informacji prasowych
Pozyskiwanie sponsorów, darowizn
Wizyty w szpitalu u innych chorych dzieci
W innym zakresie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w tym danych dotyczących jego stanu zdrowia, wady serca i udzielonej pomocy, przez Fundację Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 27/1, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266644, w zakresie realizacji celów statutowych.
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych indywidualnie rodzicom, którzy poszukują kontaktu z innymi rodzicami dzieci z wadami serca
Wyrażam zgodę na umieszczenie przekazanych Fundacji materiałów oraz zdjęć na stronie internetowej Fundacji w zakresie dotyczącym Fundacji i wad serca, wraz z podaniem imienia dziecka.
Wyrażam zgodę na umieszczenie przekazanych Fundacji materiałów oraz zdjęć w publikacjach i materiałach informacyjnych (np. ulotki, plakaty) w zakresie dotyczącym Fundacji i wad serca, wraz z podaniem imienia dziecka.
Wyrażam zgodę na przekazywanie do mnie informacji o działaniach Fundacji.
Niniejszym oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są prawdziwe i zobowiązuję się do ich aktualizacji w przypadku zmiany.


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider