Pomoc materialna

Każdy pobyt rodziców z dzieckiem w szpitalu podczas operacji i długotrwałego leczenia wiąże się z dużymi kosztami.
Można się jednak starać o uzyskanie na ten cel częściowej lub całkowitej pomocy finansowej w kilku miejscach. Są to:
  • Gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Można tam złożyć wniosek o
  • jednorazowy zasiłek celowy, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza określonej kwoty.
  • Sponsorzy prywatni (bardzo często przedsiębiorcy działający na terenie miasta lub gminy). Wykaz takich darczyńców powinien znajdować się w UG lub UM (przeważnie u skarbnika). Takiej pomocy można też szukać na własną rękę, wysyłając listy z prośbą o wsparcie finansowe.
  • Parafia oraz Caritas.
  • PFRON i NFZ dofinansowują sanatoria, turnusy i(lub) zabiegi rehabilitacyjne. Trzeba wypełnić odpowiednie wnioski z pomocą lekarza prowadzącego, a następnie złożyć je we wskazanym przez lekarza miejscu.
  • Przysługuje również skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do poradni szczepień. Szczepienia tam wykonywane są dużo tańsze niż te zakupione w aptece, bardzo często darmowe i każde dziecko, w zależności od historii choroby, ma ustalony indywidualny kalendarz szczepień.
  • Fundacje i stowarzyszenia (często udzielają wsparcia finansowego, rzeczowego i psychicznego).
  • W okresie wakacji letnich i ferii zimowych można w wydziale oświaty dowiadywać się o wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych. Taki wypoczynek organizują także bardzo często świetlice środowiskowe przy parafiach.
  • Można się starać o dofinansowanie obiadów w szkole (lub całkowite pokrycie kosztów w zależności od sytuacji materialnej) w parafiach lub ośrodkach pomocy społecznej, o ile dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty.


Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider