Turnus Dźwyrzyno 2015 - Komunikat

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że dążąc do stworzenia możliwości udziału w turnusie Dźwirzyno 2015 możliwie licznej grupie uczestników Fundacja wystąpiła do wielu instytucji z wnioskami o dofinansowanie turnusu i planowanych warsztatów/zajęć. Procedury związane z odpowiedzią na nasze wnioski są w toku, wymagają jednak jeszcze czasu, na co my nie mamy wpływu.

Dokładamy starań by informacja o kwalifikacji na turnus została Państwu przekazana do 6 marca.

Data turnusu: 27.06 - 11.07.2015r.

 

Pozostałe informacje (w kolejności dodawania):

1. https://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2015/1955-turnus-dzwirzyno-2015.html

2.https://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2015/1960-ankieta-informacyjno-kwalifikacyjna-na-turnus-dzwirzyno-2015.html

3. https://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2015/2106-turnus-dzwirzyno-2015-komunikat-2.html

Do góry