Turnus Dźwirzyno 2015 - Komunikat (2)

 

Drodzy Rodzice,

Podczas ubiegłorocznego turnusu, uczestnicy sygnalizowali potrzebę organizacji i chęć udziału w zajęciach integracji sensorycznej. Z przyjemnością informujemy, że pozyskaliśmy do współpracy TERAPEUTKĘ SI, która przeprowadzi podczas turnusu dla dzieci cykl zajęć.

Uczestniczenie w zajęciach razem z dzieckiem będzie dla Rodzica znakomitą okazją  nauczenia się w jaki sposób (w warunkach domowych) wspierać rozwój dziecka poprzez odpowiednią stymulację zmysłów.

Będzie także do skorzystania podczas turnusu z indywidualnej porady terapeuty SI, w czasie której zostanie wykonania u dziecka przesiewowa ocena ryzyka występowania zaburzeń integracji sensorycznej.

Aby terapeutka mogła przygotować się do zajęć, poznać ilość osób zainteresowanych udziałem w badaniach i zajęciach, rosimy o pobranie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie do Fundacji:

a)   karty informacyjnej

b)   kwestionariusza sensomotorycznego

c)   zgody na wykonanie przesiewowej oceny  (czas na jej odesłanie: do 6 maja 2015r.)

oraz Lekarskiej Karty Kwalifikacyjnej (czas na jej odesłanie: do 6 maja 2015r.)

 

Sposoby odesłania powyższych dokumentów:

-  mailem na adres: olga.gralik@sercedziecka.org.pl

-  pocztą z dopiskiem „Ola Gralik”

Czas na odesłanie dokumentów – do 6 maja.

 

Jednocześnie podkreślamy, że informacje uzyskane na podstawie wypełnionych powyższych dokumentów oraz wykonanych przez terapeutkę kilku prób przesiewowych, pozwolą na określenie czy konieczne jest wykonanie pełnej diagnozy i udział Państwa dziecka w systematycznej terapii  (nie jest to pełna diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego).

Po konsultacji otrzymają Państwo:

-  wskazówki do pracy z dzieckiem

-  informację gdzie można wykonać pełne badanie

Czas trwania indywidualnej konsultacji to około 45 minut.

 

WAŻNE: Informacje zawarte w wypełnionej przez Państwa karcie informacyjnej oraz kwestionariuszu będą znane wyłącznie specjaliście przeprowadzającemu ocenę ryzyka występowania zaburzeń integracji sensorycznej oraz pracownikowi Fundacji, który zbierze od  Państwa niezbędne informacje/dokumentację.

 

Pozostałe informacje (w kolejności dodawania):

1. https://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2015/1955-turnus-dzwirzyno-2015.html

2. https://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2015/1960-ankieta-informacyjno-kwalifikacyjna-na-turnus-dzwirzyno-2015.html

3. https://www.sercedziecka.org.pl/fundacja/kronika-wydarzen/2015/2050-turnus-dzwyrzyno-2015-komunikat.html

Do góry