Dziecko z wadą serca idzie do szkoły!

 

 Jeśli nie ma szczególnych medycznych przeciwwskazań dzieci z wws powinny korzystać z nauki i opieki w szkołach jak ich zdrowi rówieśnicy.  Nie ma jednej "złotej" zasady, ponieważ zmiennych jest dużo: różne wady serca, różna kondycja fizyczna dzieci oraz odmienne procesy i etapy leczenia. Decyzja jaka formę nauki wybrać zawsze leży po stronie rodziców i powinna być podejmowana z rozwagą, wspólnie z lekarzem kardiologiem, który prowadzi dziecko. Lekarz kardiolog podczas wizyty kontrolnej wskaże rodzicowi problemy, z którymi dziecko może się spotkać.

Odpowiedzialny rodzic dziecka z wws bezwzględnie powinien poinformować placówkę edukacyjną o rodzaju wady dziecka i związanym z tym faktem procesem leczenia, w tym o stosowanym leczeniu farmakologicznym, oraz o ograniczeniach wydolności fizycznej dziecka. Rodzic powinien złożyć w szkole kartę informacyjną o leczeniu dziecka, z informacjami o przyjmowanych lekach, ich dawkowaniu oraz orzeczenie o kondycji wydolnościowej i dozwolonym wysiłku fizycznym dziecka podczas aktywności ruchowych, w tym zajęć WF. 

Do góry