Po spotkaniu Ministra Zdrowia z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym


9 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Prof. Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Prof. Piotrem Ponikowskim, Prezesem PTK i Prof. Adamem Witkowskim, Prezesem-elektem PTK.

Spotkanie było poświęcone współpracy Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem kardiologicznym. Umówiono bieżące wyzwania w zakresie potrzeb zdrowotnych Polaków, w tym przede wszystkim: profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób serca, które wciąż pozostają najczęstszą przyczyną zgonów Polaków. Uczestnicy spotkania wiele uwagi poświęcili poważnym wyzwaniom systemowym, takim jak wdrożenie koordynowanej opieki w kardiologii, na które, jak zgodzili się Prof. Łukasz Szumowski, Prof. Piotr Ponikowski i Prof. Adam Witkowski, decydenci i kardiolodzy mogą i powinni wspólnie opracowywać najlepsze możliwe rozwiązania.

Podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie omówiono m.in. ogłoszone wczoraj, 8 lutego br. porozumienie Lekarzy Rezydentów z Ministrem Zdrowia, w ramach którego Strony potwierdziły podjęte w drodze negocjacji ustalenia.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy Panu Ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu owocnego finału rozmów z Lekarzami Rezydentami. Jesteśmy przekonani, że ogłoszone w porozumieniu ustalenia to spójne, dobre systemowe rozwiązanie, które pozwoli na systematyczne zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia a poprzez to sukcesywną poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa – mówi Prof. Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Z naszej perspektywy otwarty dialog pomiędzy Lekarzami Rezydentami a Ministerstwem Zdrowia to podstawa tworzenia długofalowych, dobrych zarówno dla polskiego pacjenta, jak i polskiego systemu opieki zdrowotnej strategii działań. Jestem przekonany, że ogłoszone wczoraj porozumienie to ważny i potrzebny krok ku dobremu. Niezwykle cieszy fakt, że decyzje podejmowane są w drodze negocjacji. To sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i dobrze rokuje na przyszłą współpracę także w innych obszarach opieki zdrowotnej – mówi Prof. Adam Witkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

 

 

 

Do góry