14 lutego - Dzień wiedzy o wrodzonych wadach serca

Światowy Tydzień Wiedzy o WWS 201814 lutego powszechnie uznaje się za Święto Zakochanych. Jednak od 19 lat jest to również dzień szczególnie istotny dla osób z wadami serca – Dzień wiedzy o wrodzonych wadach serca, który wieńczy Tydzień wiedzy o wrodzonych wadach serca.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że to dzień bardzo istotny, który powinien na trwałe znaleźć się w kalendarzach tuż obok Walentynek. W samej tylko Polsce codziennie rodzi się 10 dzieci z wadami serca, co rocznie daje ok. 4 tys. takich dzieci. Dla ich rodziców to wielkie przeżycie, bo choć najczęściej o wadzie wiedzą wcześniej, to i tak potrzebują w ciągu kilku chwil wybrać szpital, kardiochirurga, nauczyć się budowy serca i przygotować się na rychłą operację dopiero co narodzonego dziecka.

W tych trudnych chwilach staramy się ich wspierać i jako Fundacja dostarczać wszelkiej niezbędnej pomocy – zarówno informacji, logistyki, jak i wsparcia psychologicznego. Regularnie przekazujemy też specjalistyczny sprzęt do oddziałów kardiochirurgii w szpitalach w całej Polsce, dzięki któremu leczenie i rehabilitacja dzieci może odbywać  się lepiej, szybciej i sprawniej. Organizowany przez nas coroczny Turnus Rehabilitacyjny to nie tylko okazja do rehabilitacji dzieci w dobrych warunkach, ale również możliwość do integracji rodziców, dzieci i lekarzy skupionych wokół problemów dzieci z wadami serca.

Dziecko po operacji serca zyskuje nie tylko niesamowitą historię, ale też pamiątkę na całe życie – Najukochańszą Bliznę. Ślad po zabiegu i symbol pięknej walki o życie. W Fundacji Serce Dziecka znamy „po imieniu” już ponad 2630 Najukochańszych Blizn. Każda jest dla nas wyjątkowa, każda oznacza niezwykłą historię.

Zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom należy się ogromny szacunek za walkę i trud podjętej rehabilitacji. Pamiętajmy o nich codziennie, ale szczególnie w takie dni jak ten – Dzień wiedzy o wrodzonych wadach serca. To o nich i dla nich dziś piszemy.

WWS – Wrodzone Wady Serca

Choć o wrodzonych wadach serca wiemy coraz więcej i coraz lepiej potrafimy je leczyć, to trzeba pamiętać, że ich przyczyny są niezwykle złożone i wciąż nie do końca poznane. Za główne ich przyczyny uznaje się zaburzenia genetyczne, defekty metaboliczne, nieprawidłowy podział komórek i zaburzenia rozwoju embrionalnego dziecka. Te z kolei wynikają najprawdopodobniej z zanieczyszczeń powietrza, leków przyjmowanych przez matki, czy chorób na jakie cierpią (wpływ na rozwój wady mogą mieć nawet drobne infekcje!).

Dzięki postępowi w badaniach prenatalnych, coraz więcej wad jest wykrywanych wcześnie, co często pozwala na rozpoczęcie leczenia nawet w okresie płodowym dziecka. Stały rozwój wiedzy kardiologicznej i kardiochirurgicznej pozwala też na ratowanie noworodków z coraz bardziej skomplikowanymi schorzeniami serca. Warto też wiedzieć, że niektóre wrodzone wady serca mogą mieć łagodny przebieg i zaleczyć się samoistnie, wraz z rozwojem organizmu dziecka.

 

Więcej informacji o wrodzonych wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu można znaleźć na stronach Fundacji Serce Dziecka oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przekazanie sprzętu do ICZMPTurnus Rehabilitacyjny Dąbki 2017

 

Do góry