Kwesta nr 34/17 - Blanka Postek

 

Koordynator kwesty - Rafał Tatarek

Termin prowadzenia kwesty 20.10. - 10.11.2017r.

Miejsca prowadzenia kwesty: 

Hotel KARO w Mleczkowie, Kolacja Charytatywna Facebook Slider

F

o

r

u

m

Facebook Slider