1 PAŹDZIERNIKA
Kurs szkoleniowy dla lekarzy Opracowanie i wdrożenie zasad kardiologicznej diagnostyki prenatalnej w Łodzi


Udział w dwóch konferencjach, przedstawienie Funduszu i jego działalności - Dina Radziwiłłowa z Szymonem i Elżbieta Sierant z Mateuszkiem.

alt
 
 
 
 
 
   
Od prawej: Dina Radziwiłłowa, Szymon, Mateusz i Ela Sierant
 
alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szymon z Mateuszem