25 WRZEŚNIA
Międzynarodowy Dzień Serca - Gdynia


Tegoroczne obchody Światowego Dnia Serca zorganizowano z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współrealizatorami imprezy były: Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia "SERCA SERCOM", Wydział Zdrowia UM w Gdyni, Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Gemini, Szkoła Ratowników Medycznych w Gdyni oraz kardiolodzy trójmiejscy.

alt


Festyn rozpoczął się o godzinie 12.00 i trwał do godziny 16.00. Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca miał swoje stoisko w budynku Centrum Gemini na I piętrze. Dyżur przez cały czas trwania festynu pełniła przedstawicielka Funduszu na Pomorzu - Anna Tarkowska, mama Adasia.

alt


Wszędzie wisiały plakaty Funduszu. Przy naszym stanowisku było również miejsce do rysowania, gdzie dzieci miały do dyspozycji kredki i kolorowankę specjalnie wydaną przez Fundusz z okazji Światowego Dnia Dziecka.

alt


Odwiedziła nas pani dr Iwona Fryze z Gdańkiej Akademii Medycznej oraz wiele dzieci z rodzicami. Największe powodzenie miały wśród najmłodszych uczestników festynu nasze drobne upominki: cukierki, piszczące żabki i oczywiście kolorowanka.

alt


alt

We wszystkich możliwych punktach rozlokowano stanowiska pomiaru ciśnienia i punkty konsultacyjne, gdzie porad lekarskich udzielali kardiolodzy z trójmiejskich szpitali. O godz. 13.00 odbył się pokaz ratownictwa medycznego.

alt


Następnie przybyłe na festyn osoby mogły same spróbować pod baczną opieką ratowników, jak udziela się pierwszej pomocy i jak wykonuje się proste czynności reanimacyjne w warunkach ulicznych.

Zorganizowano quiz na temat czynników ryzyka chorób serca i naczyń. Przybyłe osoby musiały odpowiedzieć na 6 pytań. Losowanie nagród rozpoczęło się o godz. 15.30. Sponsorami nagród był również Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca. Przed budynkiem Centrum Gemini odbyły się zawody sportowe dla dzieci i młodzieży.

Wśród osób przemawiających do tłumnie zebranych mieszkańców Trójmiasta byli prof. Grzegorz Raczak - Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dr Michał Szpajer - Prezes Gdyńskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Serca Sercom" oraz przedstawiciele UM w Gdyni.

Opracowała: Anna Tarkowska, mama Adasia