25 WRZEŚNIA
Międzynarodowy Dzień Serca - Bydgoszcz


Obchody Światowego Dnia Serca skłoniły nas - nauczycieli Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, pracujących na oddziale Kardiologii i Reumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, do aktywnego włączenia się w propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwrócenie szczególnej uwagi dzieciom i młodzieży, że wśród nas żyje wiele osób, które urodziły się z wadą serca.

Prowadząc zajęcia z dziećmi na oddziale, cały tydzień poprzedzający obchody Światowego Dnia Serca poświęciłyśmy tematyce związanej właśnie z sercem i naszym udziałem w dbaniu o ogólne zdrowie i kondycję naszego organizmu. Pragnęłyśmy rozszerzyć i utrwalić wiedzę o sercu, jego anatomii i roli w organizmie człowieka. Uświadamiałyśmy małych pacjentów o możliwościach współczesnej medycyny w leczeniu wielu wad i skutecznej pomocy szczególnie dzieciom z różnymi chorobami serca.

Wśród dzieci i młodzieży przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym przeprowadziłyśmy konkurs plastyczny pt. "Serce masz tylko jedno". Uczestnicy mogli wykonać dowolną techniką serca, a także plakaty promujące zdrowy styl życia. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Napłynęło wiele ciekawych prac. Wszystkie zostały wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w holu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Autorzy najciekawszych, najbardziej starannie i pomysłowo wykonanych prac otrzymali wyróżnienia i upominki.

alt alt

Dzieci i młodzież przebywającą na leczeniu na oddziale Kardiologii i Reumatologii zaprosiłyśmy do uczestnictwa w imprezie, która była bydgoskim akcentem w obchodach Światowego Dnia Serca w Polsce. Uczestnicy brali udział w licznych zabawach i konkursach związanych z tematyką zdrowia i serca. Rywalizacja przebiegała w dwóch zespołach, z których każdy miał do wykonania różne zadania, m.in.: ułożyć krzyżówkę z hasłem, wymyślić hasło związane z sercem (pomysłów było sporo np. "Miej serce dla zdrowia", "Serce masz tylko jedno - nigdy tego nie zapominaj!", "Serce można złamać, ale można też naprawić", "Zdrowo jedz, spaceruj i w piłkę graj - to dla serca raj"). Wszyscy uczestniczyli również w wielu konkursach zręcznościowych.

altImpreza przebiegła w miłej atmosferze, było sporo śmiechu i radości, a także dziecięcej mądrości związanej z wiedzą na temat serca i jego znaczenia dla zdrowego funkcjonowania każdego organizmu.

W zabawie uczestniczyli także rodzice. Przekazaliśmy im informacje na temat działalności Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca. Wielu z nich do tej pory osamotnionych nawiązało między sobą kontakty, a dzieci przyjaźnie.

 

 

 Przeprowadziły i opracowały: Małgorzata Sakowska mama Madzi i Izabela Maciejewska.