22 MAJA
Udział Diny Radziwiłłowej i Katarzyny Parafianowicz w festynie dla kobiet w ciąży i mam małych dzieci zorganizowanym przez Fundację Rodzić po ludzku w Warszawie. 

 

alt alt