19-20 PAŹDZIERNIKA
Udział w Międzynarodowym Kongresie "Witajcie na świecie" o perspektywach i kierunkach rozwoju światowego i polskiego położnictwa

 

alt

Tegoroczny Kongres organizowany przez Fundację Rodzić po Ludzku był zaproszeniem różnych środowisk - medycznych, psychologicznych, polskich, jak i zagranicznych do dyskusji nad kondycją i przyszłością położnictwa. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na najważniejsze pytania:

 • Czy opieka nad kobietami i dziećmi jest wystarczająca i czy odpowiada ich potrzebom?
 • Co należy zmienić, a co ulepszyć w opiece okołoporodowej?
Wraz z rozwojem medycyny nastąpił rozwój badań naukowych, dzięki którym wiemy, które ze stosowanych procedur, technik, środków mają najkorzystniejsze działanie w procesie opieki nad kobietą i dzieckiem.

Czy w codziennej pracy lekarze i położne korzystają z tej wiedzy? Organizatorzy wyrażali nadzieję, że podjęcie próby znalezienia odpowiedzi na te pytania w gronie wybitnych osobistości polskich i zagranicznych przyczyni się do wytyczenia nowych kierunków polskiego położnictwa.

Na Kongres zaproszono lekarzy, ginekologów - położników, położne, pediatrów, neonatologów, położne, psychologów, rodziców i wszystkich tych, którzy są zainteresowani problematyką położnictwa w szerszym niż tylko medyczny kontekście.
 

Na sesjach plenarnych i warsztatach odpowiadano na pytania:
 • Czy współczesne położnictwo odpowiada na potrzeby kobiet i dzieci?
 • Czy cesarskie cięcie jest przyszłością położnictwa?
 • Dlaczego kobiety wybierają coraz częściej ten sposób porodu?
 • Jaki jest długofalowy wpływ cesarskiego cięcia na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci?
 • Co mówią najnowsze badania naukowe o najczęściej stosowanych podczas porodu interwencjach medycznych?
 • Czy bezpieczny poród może mieć miejsce tylko w szpitalu?
 • Jakie modele kształcenia położnych funkcjonują na świecie?
 • W jaki sposób budować etos zawodu położnej?
 • Jakie zagrożenia stoją przed polskim położnictwem i jak kobiety oceniają jakość opieki okołoporodowej?
Gościem specjalnym Kongresu był Michel Odent - światowej sławy położnik i badacz. W latach 60 tych i 70 tych kierował kliniką w Pithiviers, w której przyjmował około 1000 porodów rocznie z doskonałymi wynikami, przy niskim odsetku interwencji. Propagator porodów w wodzie i "udomowionych" sal porodowych. Twórca Primal Health Research Center w Londynie, które zajmuje się badaniem długofalowych skutków doświadczeń okresu okołoporodowego. Autor wielu książek.

Jako Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca mieliśmy możliwość zaprezentować nasze działania. Zainteresowanie naszymi osiągnięciami zakresem i skalą działania było ogromne.

alt
Beata Kulesza i Katarzyna Parafianowicz przy funduszowym stoliku.

alt
Rozmowy kuluarowe

alt
Katarzyna Parafianowicz wśród gości kongresu

alt
Beata Kulesza w rozmowie z uczestniczkami kongresu

Dużym zainteresowaniem pań cieszyły się, prezentowane przez młode mamy, chusty do noszenia noworodków i malutkich dzieci. Nam też się strasznie spodobały.

alt
Przymiarka chust.

alt
Beata z dumą prezentuje naszą multimedialną prezentację Funduszu.
 
Opracowała: Katarzyna Parafianowicz, mama Julki