LISTOPAD
Konkurs plastyczny "Serce za serce"


W listopadzie 2006 r. wraz z dwoma koleżankami zaprosiłyśmy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszego miasta, Bydgoszczy do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu plastycznego, tym razem pt. "Serce za serce".


W odpowiedzi napłynęło 145 prac z 9 szkół podstawowych, z Ośrodka Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Niedowidzącej, z Zespołu Szkół Nr 33 - szkoła szpitalna oraz z Domu Kultury Modraczek i ze świetlicy przy POW.

Prace wykonane były rozmaitymi technikami. Zaobserwowano różne podejście do zaproponowanego tematu. Dużo prac miało charakter wdzięczności za okazaną pomoc, współczucie, miłość. Były też takie, które eksponowały element serca wykonany techniką origami, wyhaftowany, wyklejony elementami pasmanterii, makaronem itp.

Jury postanowiło w szczególny sposób nagrodzić 12 osób w dwóch kategoriach wiekowych oraz przyznać 26 indywidualnych wyróżnień i 6 dla oddziałów szpitalnych, z których napłynęły prace.

Laureaci konkursu wraz z nauczycielami, pod których opieką powstały te wspaniałe dzieła zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej. Miało to miejsce 2.02.07 w auli LO VIII przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy.

Podobnie, jak w roku ubiegłym i tym razem w zakupie nagród wspomogli nas sponsorzy - Fundusz na rzecz Dzieci z Wadami Serca z Warszawy oraz firma PSH z Bydgoszczy, za co w imieniu organizatorów i osób nagrodzonych serdecznie dziękujemy.

Po zakończonej wystawie wszystkie prace zostaną zaprezentowane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej.
 

alt

 

alt  alt alt

 alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt
 
Opracowała: Małgorzata Sakowska, mama Madzi