KWIECIEŃ
Szkolenie z pierwszej pomocy - Gdańsk 2007

W marcu i kwietniu 2007 roku w Gdańsku na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku odbyło się bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami serca. Szkolenie udało się zorganizować dzięki pani dr Iwonie Fryze (Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca), pani dr Ewie Raniszewskiej (Klinika Ratownictwa Medycznego i Katastrof) oraz ponad 30 studentów zrzeszonych przy kole kardiologicznym i przy kole ratownictwa medycznego, którzy poświęcając swój wolny czas podjęli się zadania przeprowadzenia kursu. W szkoleniu uczestniczyła grupa 25 osób. Przygotowania do tego wydarzenia trwały ponad pół roku i zaangażowało się w niego bardzo wielu ludzi dobrej woli.

Podczas zajęć po za zagadnieniami teoretycznymi mieliśmy okazję w praktyce przećwiczyć zdobytą wiedzę z zakresu najważniejszych czynności ratujących życie człowieka. Ćwiczyliśmy na fantomach dorosłych i dziecięcych. Szczególnie stresujące dla nas było prowadzenie resuscytacji dziecka. Część zajęć poświęcona była również zagrożeniom życia uwarunkowanymi różnymi typami wad serca (np.: napad anoksemiczny, przełom nadciśnieniowy, częstoskurcz itp.).

alt
Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne poprzedził pokaz w wykonaniu studentów z koła ratownictwa medycznego AMG w Gdańsku.

alt
Sprawdzenie, co dzieje się z poszkodowanym

alt
Masaż serca Udrożnienie dróg oddechowych

alt
Użycie przenośnego defibliratora Ułożenie w pozycji bezpiecznej

alt
Ćwiczenia praktyczne pod okiem instruktorów

alt
Ania (całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych) i Piotrek - jedni z najmłodszych uczestników kursu

Miałam też możliwość przedstawienia podczas 15 minutowej prezentacji dotychczasowe działania Funduszu Serce Dziecka oraz tego wszystkiego, co udało mi się zorganizować dla dzieci i rodziców z Pomorza.

Ostatnie zajęcia poświęciliśmy na podsumowanie wszystkich spotkań. Rozmawialiśmy o stosowanych przy wadach serca lekach i zasadach ich bezpiecznego podawania.

alt
Prezentacja różnych typów leków stosowanych u dzieci z wadami serca

Poruszyliśmy również bardzo ważny temat, którym jest rehabilitacja dzieci z wadami serca. Kilkoro dzieci miało okazję zostać przebadanych przez panią dr Iwonę Maciąg-Tymecką - specjalistkę rehabilitacji medycznej ze Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "Krok po kroku" (www.krokpokroku.ima.pl). Podczas zajęć z rehabilitantami nakręciłam film, którego bohaterami są Adaś ( zwężenie zastawki aortalnej), Pola i Monika(tetralogia fallota), Mikołaj (przełożenie wielkich pni tętniczych, koarktacja aorty, VSD) oraz Agnieszka (wspólny pień tętniczy typ I, ASD II, zespół di Georga). Na ich przykładzie pokazaliśmy, jakie ćwiczenia mogą wykonywać dzieci z wadami serca.

alt
Prezentacja o rehabilitacji dzieci

alt
Sala do rehabilitacji -Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Krok po kroku"

alt
Adaś podnosi ciężarki.

alt
Ćwiczenia z kijkiem Agnieszka, Adaś, Pola i Filipek

Podczas ostatnich zajęć z pierwszej pomocy mieliśmy egzaminem teoretyczny i praktyczny.

alt
Egzamin pisemny.

alt
Dr Ewa Raniszewska i dr Iwona Fryze

Po za celująco zdanymi egzaminami, ten ostatni dzień szkolenia osłodził nam dodatkowo wspaniały tort.
 
alt

Podczas kursu bardzo dużo się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy. Zdobyliśmy odpowiednią wiedzę, do tego, aby w sytuacji zagrożenia życia, nie tylko pomóc własnemu dziecku, ale również każdej innej osobie potrzebującej naszej pomocy. Rodzice mogli się lepiej poznać, wymienić swoje doświadczenia i odbyć indywidualne konsultacje z lekarzami.

Podziękowaniom nie było końca, ale jeszcze raz pozwolę sobie podziękować wszystkim, dzięki którym było nam dane to szkolenie odbyć. Mam nadzieje, że nasza współpraca będzie trwała dalej i w przyszłości kolejne grupy rodziców będą mogły uczestniczyć w podobnych kursach.
 
Wiadomość z ostatniej chwili.
W dniach 10-12 maja 2007 r. w Gdańsku odbyła się XV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa, podczas której studenci mający z nami zajęcia, przedstawili uczestnikom konferencji dwie prezentacje związane z kursami z pierwszej pomocy.
 
 
Opracowała: Anna Tarkowska, mama Adasia