1 MARCA
Spotkanie przedstawicieli Funduszu z prof. Januszem Skalskim i doc. Andrzejem Rudzińskim
 
DOBRA WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW LECZĄCYCH DZIECI W KRAKOWIE
 
W związku z wywiadem, którego udzieliłam dla portalu Polska.lu (część 1, część 2) zostałam zaproszona przez pana Profesora Janusza Skalskiego do odwiedzenia szpitala w Krakowie. Na spotkaniu, które miało miejsce w sobotę - 1 marca 2008, były obecne Monika Bystrzyńska i Basia Jarząbek - przedstawicielki Fundacji Serce Dziecka, a także pan doc. Andrzej Rudziński -DOD szef oddziału kardiologii.

Rozmowa była bardzo owocna - jej rezultat z pewnością ucieszy i uspokoi wielu rodziców dzieci urodzonych ze złożonymi wadami serca, w tym z HLHS.

 

LECZENIE OPERACYJNE W KRAKOWIE-PROKOCIMIU

W ośrodku krakowskim leczone są obecnie WSZYSTKIE wrodzone wady serca.

Od 1 lipca 2007 do końca lutego 2008 przeprowadzono około 240 operacji serca u dzieci, w tym 120 u noworodków. Dzieci operowane były przez 3 kardiochirurgów: prof. Janusza Skalskiego, a z jego asystą (na razie) także przez dr Tomasza Mroczka i dr Jacka Kołcza (dr Kral przebywa na stypendium w Austrii).

Od 1 lipca 2007, zatem przez 8 miesięcy, wykonano 19 operacji typu Norwooda - u 16-ciorga dzieci zakończyła się ona sukcesem (dwie rodziny poznałyśmy osobiście). Troje dzieci zmarło na skutek powikłań pooperacyjnych. Przeprowadzono również ponad 30-ci operacji typu hemi-Fontany i Fontany u dzieci z sercem jednokomorowym. W 2008 roku szacunkowa ilość operacji hemi-Fontana i Fontana powinna przekroczyć 70, w tym ok. 40 będzie dotyczyć dzieci z HLHS.
 
LECZENIE DZIECI W MONACHIUM

Pan Profesor Skalski potwierdza, że kierowana przez niego klinika nie ma możliwości wykonywania tylu operacji 1-szego etapu HLHS, co w latach poprzednich, z uwagi na konieczność objęcia leczeniem dzieci z wieloma innymi wadami serca, często równie lub bardziej złożonymi. Ocenia, że w skali roku lekarze z Krakowa są w stanie objąć opieką około 30-35 dzieci z HLHS wymagających operacji Norwooda.

Jednocześnie uważa, że rodzice mają pełne prawo decydowania o wyborze ośrodka/lekarza, u którego chcą rozpocząć lub kontynuować leczenie własnego dziecka. Dlatego nie sprzeciwia się wyjazdom dzieci na leczenie do Monachium. Zapewnia również rodziców pragnących pomimo dużych kosztów operować swoje dziecko u pana Prof. Malca, że po powrocie do Polski ich dzieci będą mogły uzyskać pełną opiekę medyczną w kierowanej przez niego placówce. Podobne zapewnienie padło ze strony pana Doc. Rudzińskiego.
Dla uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenie dla życia dziecka, Pan Prof. Skalski prosi rodziców decydujących się na wyjazd do Monachium o przewiezienie dziecka bezpośrednio do tego ośrodka. Pozwoli to uniknąć niebezpiecznego i kosztownego transportu dziecka ze szpitala do szpitala, a jednocześnie nie zablokuje miejsca potrzebnego dla kolejnego dziecka w którymś z polskich ośrodków.
Pan Prof. Skalski prosi także rodziców o unikanie nieprawdziwych wypowiedzi typu jedynym ratunkiem dla mojego dziecka jest operacja u Prof. Malca w Monachium pisanych m.in. na blogach, czy forum. Wprowadzają one w błąd i działają na szkodę dzieci, które z powodzeniem mogłyby być leczone w Polsce.
 
PODSUMOWANIE

Podsumowując nasze spotkanie, pan Profesor Skalski zapewnił, że postara się zapewnić dzieciom leczonym w ośrodku krakowskim jak najlepszą opiekę medyczną. Bardzo prosi, żeby rodzice obdarzyli go zaufaniem, a w razie wątpliwości dot. leczenia dziecka nie obawiali się pytań. Rozumie, że będący w ogromnym stresie rodzic może nie pamiętać wszystkiego po pierwszym spotkaniu.

Pan Profesor Skalski podziwia naszą pracę i rozumie działania mające na celu rozbudowę ośrodka w Łodzi oraz stworzenia warunków do powrotu prof. Malca do Polski. Sam ze swojej strony prosi również o wsparcie mające na celu rozbudowę kliniki kardiochirurgii w Krakowie-Prokocimiu. Dodatkowe 4 łóżka na tym oddziale wpłynęłyby znacząco na poprawę warunków leczenia dzieci oraz skrócenie czasu oczekiwania na operacje.

My ze swojej strony obiecałyśmy wspierać pana Prof. Skalskiego w trudnej pracy na rzecz dzieci z wadami serca oraz współpracować na zasadach zaufania i szacunku.

Małgorzata Pawłowska
Członek Rady Fundacji Serce Dziecka

5 marca 2008