EURORDIS Summer School in Regulatory Affairs and Health Technology Assessment (HTA) for Advanced Patient Advocates
Hospital Sant Pau, Barcelona, Spain
26-30 Wrzesień 2010

Sprawozdanie
W szkole letniej wzięły udział 34 osoby z 16 krajów (lista w załączniku).
Szkoła trwała 4 dni (program w załączniku).
Pierwszego dnia zajęć zostaliśmy powitani przez zespół EURODISu: prof. Josepa Torrent-Farnella i dr Fabrizię Bignami. Przypomnieli oni pokrótce tematykę poprzedniego spotkania i opowiedzieli o celach tegorocznej szkoły letniej. Następnie prof. Josep Torrent-Farnell zaprezentował działania COMP (Committee for Orphan Medicinal Products), a Lesley Greene zapoznała nas z dokumentami COMP. Dr Patric Salomon poprowadził mini-sesję COMP, na której wspólnie opracowywaliśmy proces tworzenia raportu EMEA/COMP. Na kolejnej sesji Julia Sapera omówiła PIP (Paediatric Investigation Plan) oraz znaczenie regulacji w pediatrii.
Drugi dzień szkoły letniej rozpoczął Francois Houyez. Zaprezentował on możliwości współpracy a CHAMP (Rada Produktów Medycznych). Następnie dr Makku Toivonen opisał SA (Naukowe Porady) i PA (Wsparcie przy protokole), które znajdują zastosowanie przy wspieraniu przedsiębiorstw opracowujących leki na choroby rzadkie. Kolejnym prelegentem był Guenter Eibel. Opowiedział on historię choroby swojej żony i swoje doświadczenia w pracy z PA. Ostatni wykład tego dnia przedstawiał dr Juan Garcia Burgos. Zaprezentował on działalność Europejskiej Agencji Medycyny oraz dokumenty adresowane do społeczeństwa.
Dnia trzeciego dr Edmund Jessop opisał HTA (Ocenę Technologii Zdrowotnych) i czynnik QALY (Jakości Życia). Potm prof. Mandy Ryan poprowadziła zajęcia w grupach, w których ocenialiśmy techniki badające decyzje podejmowane przez pacjentów. Kolejną prezentację poprowadził dr Inaki Gutierrez Ibarluzea. Podjął on tematykę etycznych aspektów HTA. Poprowadził również warsztaty praktycznego stosowania QALY i podejmowania decyzji HTA.
Ostatniego dnia szkoły letniej z powodu strajku odbywającego się w całej Hiszpanii nie dotarła większość prelegentów. Planowo odbył sie wykład dr Chrisa Sotirelis. Opowiedział on na przykładzie swojego schorzenia o zastosowaniu HTA. Cykl wykładów zakończył dr Javier Garcia. Porównał on CPG (Wytyczne Praktyki Klinicznej) i HTA.

Wszystkie zaprezentowane podczas Szkoły Letniej 2010 wykłady były źródłem cennych informacji. Zebrana wiedza może być wykorzystana przez pracowników Fundacji. Wartościowe są też relacje nawiązane z przedstawicielami innych organizacji, które mogą okazać się bardzo pomocne.