III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW I NAUCZYCIELI – BYDGOSZCZ 09.10.2010
„Dlaczego innym się udaje, a mnie nie? – problemy szkolne
dziecka przewlekle chorego oraz doświadczającego przemocy”
      Już po raz trzeci Zespół Szkół Specjalnych nr 33w Bydgoszczy  dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji . Miałam okazję uczestniczyć w Konferencji i przekonać się o tym, że problemy dzieci chorych, niepełnosprawnych oraz doświadczających przemocy w rodzinie, są bardzo istotne dla grupy osób podejmujących się organizacji tego spotkania, prelegentów oraz uczestników.
W czasie trwania Konferencji prezentowane były następujące tematy:
•    mgr Agnieszka Mlicka (psycholog, terapeuta pracujący z rodzinami w  konwencji   systemowej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Studio  Pomocy Psychologicznej i Edukacji w Bydgoszczy) „Problemy psychologiczno - pedagogiczne dzieci przewlekle chorych na przykładzie dzieci z mukowiscydozą
•    mgr Piotr Pankonin (psycholog kliniczny Centrum Psychoterapii Psychiatrii i Rozwoju Osobowości w Łodzi, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, WSP Łódź)  "Różne symptomy zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży".   
•    dr Jacek Pyżalski (Prorektor ds. współpracy z zagranicą WSP w Łodzi – Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi), "Agresja elektroniczna zapobieganie i interwencja".
•    dr Joanna  Słowińska (psycholog, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Solcu Kujawskim) „Możliwości reagowania na krzywdę dziecka - działania interwencyjne w warunkach szkoły  w kontekście pracy nauczycieli".
Myślę, że warto, by zainteresowała się tym jak najliczniejsza grupa dorosłych , reprezentująca dzieci z problemami kardiologicznymi. Warto, by korzystając z osoby naszego Przedstawiciela –Małgosi Sakowskiej- przedstawić problemy przedszkolne, szkolne  naszych dzieci i zainteresować tym tematem prelegentów w przyszłym roku.
                                                                                                  Danka – mama Konrada