altProfesor Jacek Moll został Łodzianinem Roku!!

Choć profesor urodził się w Poznaniu to od lat jest związany z Łodzią i łódzką kardiochirurgią. Statuetkę odebrał w niedzielę, 31 stycznia 2010, w Muzeum Historii Miasta Łodzi.  

Jest to nagroda przyznawana corocznie osobom zasłużonym dla miasta Łódź, choć jej laureatami są nie tylko mieszkańcy tego miasta. Łodzianina roku wybierają czytelnicy, słuchacze oraz widzowie lokalnych mediów.

Tegoroczny laureat plebiscytu na Łodzianina Roku jest także laureatem Orderu Uśmiechu, przyznanego mu przez dzieci. Talent i pasja profesora są powszechnie znane. Swoje doświadczenie zdobywał na wielu praktykach odbytych zarówno w Polsce jak i za granicą. Od lat jest związany z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Gabinet profesora udekorowany jest zdjęciami, pocztówkami oraz laurkami od jego małych pacjentów.

Podczas przemówienia na tegorocznej gali profesor podkreślał, iż jest to nagroda dla całej rzeszy pracujących z nim ludzi, którą obrazowo porównał do orkiestry. Na koniec profesor dodał: ”Przyrzekam, że ta orkiestra będzie jeszcze dla Łodzi grała”.