altProgram terapeutyczny leczenia nadciśnienia płucnego u dzieci.
Podczas Konferencji „ Nadciśnienie płucne u dzieci – problemy diagnostyczno-terapeutyczne” zorganizowanej przez Klinikę Kardiologii CZD został przedstawiony Program terapeutyczny leczenia nadciśnienia płucnego u dzieci.
Konferencję zorganizowała Klinika Kardiologii CZD, której lekarze od lat zajmują się problemem nadciśnienia płucnego u dzieci. Uczestniczyli w niej lekarze kardiolodzy, kardiochirurdzy dziecięcy i pneumunolodzy oraz przedstawicielka naszej Fundacji Małgorzata Sakowska.
Tematyka wykładów związana była z nadciśnieniem płucnym u dzieci.
Scharakteryzowano tą rzadką chorobę, przedstawiono klasyfikację, epidemiologię, objawy, czynniki ryzyka mogące prowadzić do nadciśnienia płucnego. Omówiono dokładnie Zespół Eisenmengera i diagnostykę nadciśnienia płucnego. Bardzo ważnym tematem były czynniki prognostyczne w nadciśnieniu płucnym oraz przeszczepy płuc.

Szczegółowo przedstawiono wprowadzony przez NFZ program leczenia dzieci z nadciśnieniem płucnym, który zapewnia bezpłatne leczenie dzieci z tym schorzeniem.
Głównym celem programu jest:
- wydłużenie przeżycia chorych
- poprawa wydolności wysiłkowej
- zmniejszenie duszności
- poprawa jakości życia.
Zostały wytypowane ośrodki zajmujące się leczeniem nadciśnienia płucnego u dzieci:
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne AM w Gdańsku (Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca)
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Klinika Kardiologii Dziecięcej)
- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (Klinika Kardiologii)
- Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (Klinika Kardiologii Dziecięcej)
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Katedra Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca i Elektroterapii).

szczegółowy opis programu NFZ