altII Krakowskie Warsztaty Naukowe Wad Wrodzonych Serca
W dniach 30 maj – 1 czerwca 2010 roku, po raz drugi, odbyły się Naukowe Warsztaty Wad Wrodzonych Serca zorganizowane przez Klinikę Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
W warsztatach wzięli udział znakomici kardiolodzy, kardiochirurdzy i klinicyści z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Honorowym gościem był światowej sławy uczony Prof. Richard Van Praagh z Harvard Medical School, który wystąpił z wykładem „The Morphologically Right Ventricle: Anatomy, Embryology, Evolution, and Its Significance to the Surgical Management of Congenital Heart Disease”.
Szeroko omawiano najnowsze osiągnięcia w kardiochirurgii dziecięcej skupiając się na zagadnieniach związanych z postępowaniem w wadach serca, w przypadku których lekarze zmagają się
z nierozwiązanym dotychczas problemem komory o granicznej wielkości.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzić Muzeum Anatomii, które posiada największą i jedną z najstarszych kolekcji zbiorów anatomicznych. Znajdujące się w muzeum eksponaty można zobaczyć na stronie internetowej Katedry Anatomii.