altMałgosia Sikora – wolontariuszem roku Motoroli, Fundacja bogatsza o 5000 $!
Małgosia Sikora, Członek Rady naszej Fundacji otrzymała nagrodę CEO Award for Volunteerism as a Leadership in the Community recipient, którą Motorola przyznaje na poziomie globalnym raz w roku, swojemu pracownikowi.
Nagroda Motoroli przyznawana jest najlepszemu wolontariuszowi wśród pracowników firmy Motorola na całym świecie. Do konkursu kandydaci zgłaszani są przez swoich współpracowników w tajemnicy przed kandydatem. Fundacja była poproszona przez pracodawcę Małgosi o rekomendacje jej kandydatury, co zostało przez nas uczynione z wielką radością. Zwycięstwo Małgosi w tegorocznej edycji nagrody jest wielkim wyróżnieniem i z całego serca gratulujemy jej. Nagroda dla wolontariusza jest ściśle związana z funduszami dla organizacji na rzecz której działa laureat. I tak wraz z Gosią zwycięzcami są nasi podopieczni. Firma Motorola przekaże bowiem Fundacji kwotę 5 000 $ na pomoc dzieciom z wadami serca. Popieramy inicjatywę organizacji podobnych konkursów, propagowanie idei wolontariatu, a także włączanie się firm we wspieranie organizacji pożytku publicznego.